Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 50 (2013)

19.02.2015 | 11.12.2021

In memoriam

Alicja Kulecka, Joanna Schiller-Walicka, Dorota Zamojska (10 grudnia 1960 – grudnia 2013). Wspomnienie

 

Artykuły

Katarzyna Dormus, Rola czasopism historyczno-oświatowych w kształtowaniu się historii wychowania jako samodzielnej dyscypliny naukowej

Olga Fomiczowa, Антон Семенович Будилович и средняя школа Российской империи

Władysława Szulakiewicz, Być nauczycielem akademickim. Rozważania Hansa-Georga Gadamera (1900-2002)

Elena Wiszlenkowa, Kira Ilina, On the Origin of Russian Academic Degrees. (First Half of the Nineteenth Century)

 

Materiały

Sylwia Grochowina, Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie w latach 1939-1945

Karolina Karpińska, O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku

Andrzej Smolarczyk, Prywatne szkolnictwo powszechne w województwie poleskim w latach 1919-1939

Andriej Zamojskij, Профессор Семён Вольфсон – слуга и жертва сталинской философии

 

Recenzje

Adam Fijałkowski, Tradycja i nowatorstwo w „Orbis sensualium pictus”Jana Amosa Komeńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 410,  ilustr. (rec. Kalina Bartnicka)

Zbigniew Osiński, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec oświaty na Lubelszczyźnie w latach 1944-1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ss. 290 (rec. Wiesław Charczuk)

Ewa Kula, Opera et studio.Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 338 (rec. Dorota Grabowska)

Agnieszka Gromkowska-Melosik, Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 191 (rec. Dorota Grabowska)

Ludwik Grzebień, Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVII wieku,  wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 ss. 248 (rec. Władysława Szulakiewicz)

Joanna Falkowska, Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii. Twórcy i idee, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 359 (rec. Agnieszka Wałęga)

 

Bibliografia

Bibliografia zawartości  „Rozpraw z Dziejów Oświaty” za lata 1958-2013 (50 tomów), opracowali Joanna Schiller-Walicka, Jan Szumski

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT