Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 51 (2014)

22.02.2015 | 11.12.2021

Artykuły

Zarina S. Gatina, Irina M. Sawieliewa, Academic Historians in Russian Media: a Selfie-Session

Kira A. Ilina, The Time of ‘Bubbles’, or On the Phenomenon of Academic Attestation in post-Soviet Russia

Jurij Kurstak, Антон С. Будилович как ученый и преподаватель Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине

Walerij W. Lewczenko, История Одесского университета 1920-1933 гг.: конструирование традиций или разрыв преемственности?

Michał Piekarski, „Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii

Małgorzata Terteka, W 70 rocznicę śmierci dziekana tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Józefa Rafacza

s. Joanna Wiśniewska, Eliminacja sióstr zakonnych z systemu oświaty i wychowania Polski Ludowej

 

Materiały

Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911-1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski

 

Recenzje

Ewa Kula, Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1862-1873, Wydawnictwo Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, ss. 338 (rec. Leszek Zasztowt)

Jarosław Jastrzębski, Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 418 (rec. Przemysław Marcin Żukowski)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT