Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 52 (2015)

05.07.2016 | 11.12.2021

In memoriam

Leonard Grochowski, Profesor Tadeusz Bieńkowski (1932-2015). Historyk wychowania, nauki i kultury w świetle koleżeńskich wspomnień

Ks. Edward Walewander, Profesor Teresa Kukołowicz, człowiek uniwersytetu

Artykuły

Piotr Gołdyn, Środowiska oświatowe wobec zgonu ministra Sławomira Czerwińskiego

Marina Kibalna, Book Reviews Published in the “Universitetskie izvestiya”: Academic Self-Evaluation Criteria in Kiev

Joanna Nikel, Selman Selmanagic jako architekt i kierownik Wydziału Architektury Kunsthochschule Berlin Weissensee w latach 1950–1970

Adam Tyszkiewicz, Józef Piłsudski w murach warszawskiej Alma Mater

s. Joanna Wiśniewska, Dominik Zamiatała, Oświatowe komisje rehabilitacyjne w świetle akt Ministerstwa Oświaty z lat 1956-1958

Materiały

Witold Marcoń, Nauczyciele w Sejmie Śląskim

Recenzje

Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku w 240. rocznicę utworzenia, red. Elwira J. Kryńska i Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 206 (rec. Paulina Depczyńska)

Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Czeski Cieszyn-Częstochowa 2013, ss. 517 (rec. Dorota Grabowska-Pieńkosz).

Witold Wincenciak, Kształcenie nauczycieli w Łomży. Zarys dziejów (1914–2014), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, ss. 275 (rec. Janina Kamińska)

Edyta Głowacka-Sobiech, Harcerstwo w Polsce w latach 1944-1990, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 379 (rec. Adam Massalski)

Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1845–1850. Protokoły posiedzeń, t. 1 Lata 1845–1846, t. 2 Lata 1848–1850, oprac. Ewa Kula, Adam Massalski, Wydawnictwo Marron, Łódź-Kielce 2014–2015, ss. 570, 558 (rec. Marek Skrzydlewski)

Kronika

Валерий Левченко, Николай Михайлуца, Из истории научного пространства Украины: V международная научная конференция «Юг Украины: этноисторический, языковой, культурный и религиозный измерения»

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT