Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 54 (2017)

09.04.2018 | 17.04.2022

Artykuły

Marcin Broniarczyk, Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, lata szkolne i peregrynacje, s. 11–26

Joanna E. Dąbrowska, Profesor Ryszard Wroczyński – w trzydziestą rocznicę śmierci, s. 27–37

Roman Pelczar, Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach ludowych Galicji w latach 1774–1873 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), s. 39–73

Katarzyna Piórkowska, Kształcenie i dokształcanie pracowników służb społecznych w okresie międzywojennym, s. 75–88

Iwona H. Pugacewicz, Powstanie i organizacja Uniwersytetu Cesarskiego we Francji (1806–1870), s. 89–125

Michał Wojda, Ewolucja systemu szkolnictwa na ziemiach słowackich od czasów oświecenia do lat powojennych, s. 127–146

Marcin Wolniewicz (Марчин Вольневич), Cоветская дискуссия о макете второго тома Истории Польши, s. 147–181

Materiały

Katarzyna Buczek, Projekt do ogólnych prawideł dla Liceum Wołyńskiego w Krzemieńcu, s. 185–202

Artykuły recenzyjne i recenzje

Joanna Schiller-Walicka, Zapomniana karta z dziejów Wielkiej Emigracji – Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ASPRA-JR, Warszawa 2017, ss. 701. Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLVII, s. 205–217

Izabela Zimoch-Piaskowska, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945–1989, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2016, ss. 527 (rec. Dorota Anna Mętrak), s. 218–224

Polemika

Stanisław Ludwik Krowicki, W odpowiedzi pani Małgorzacie Durbas, s. 227–236

Małgorzata Durbas, Do Redakcji „Rozpraw z Dziejów Oświaty”, s. 237–239

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT