Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 56 (2019)

08.02.2022 | 08.02.2022

Artykuły

Maciej Bujakowski, Problemy narodowościowe i wyznaniowe w kontekście szkolnictwa konfesyjnego w Bielsku (Bielsku-Białej) w XX wieku, s. 11–26

Adrian Gendera, „Wychowanie państwowe” w prywatnych niemieckich szkołach powszechnych południowo-zachodniej Wielkopolski w latach trzydziestych XX wieku, s. 27–42

Grzegorz Michalak, Ekumeniczny i międzyreligijny charakter szkolnictwa ewangelickiego w Warszawie do 1939 roku, s. 43–66

Michał Nowicki, Nauki dla wyzwolenia w okresie Upaniszad, czyli u źródeł hinduskiej edukacji religijno-filozoficznej, s. 67–80

Martyna Rusiniak-Karwat, Od chederu po Wyższą Szkołę Rabiniczną. Żydowska edukacja religijna w Polsce (1945–1950), s. 81–102

Barbara Świtalska-Starzeńska, Pobór alumnów Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie do wojska w świetle korespondencji alumnów do ks. Władysława Miziołka z lat 1965–1972, s. 103–120

Barbara Techmańska, Szkoły żydowskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950 – instytucje zajmujące się edukacją czy przygotowaniem młodych Żydów do emigracji?, s. 121–139

Monika Wiśniewska, Biskup Kazimierz Romaniuk – sylwetka uczonego, s. 141–163

Andrzej Włodarek, Mateusz Zimny, Szkoła w opactwie benedyktynek w Staniątkach w latach 1919–1953, s. 165–188

Konrad Zieliński, Jaka szkoła? O oświacie i wychowaniu dzieci i młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej, s. 189–203

Artykuły recenzyjne i recenzje

Ewa Kula, Prasa jako źródło – i co dalej ? Uwagi na marginesie książki Marzeny Okrasy pt. Szkoła-opieka-wychowanie na łamach prasy guberni lubelskiej w latach 1864-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 504, s. 207–215

Monika Wiśniewska, „Takie były czasy. Pytanie, w jakim stopniu dziś są lepsze? Wspomnienia ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Zygmunt Zieliński, Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci, wstęp i oprac. naukowe Rafał Łatka, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, ss. 872, s. 217–224

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT