Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 59 (2022)

30.04.2023 | 30.04.2023

In memoriam

Władysława Szulakiewicz, Profesor Karol Poznański (14 lutego 1931 – 10 listopada 2022), s. 9

Artykuły

Aneta Bołdyrew, Małgorzata Krakowiak, „Kinematograf pedagogiczny” – nowoczesny środek dydaktyczny na początku XX wieku w Królestwie Polskim, s. 19
Izabela Bożyk, Poglądy pedagogiczne pastora Adolfa Henryka Rondthalera (1875–1941) – zwolennika psychologii indywidualnej Alfreda Adlera, s. 39
Olga Gajdaj (Ольга Гайдай), Основные направления благотворительной деятельности династии сахарозаводчиков Харитоненко (вторая половина ХІХ – начало ХХ века), s. 59
Maciej Górny, Natura, kultura, porażka. Erwin Hanslik i granice cywilizacji, s. 81
Anna Landau-Czajka, Dorosnąć i przeżyć. Narracja dotycząca bezpieczeństwa w podręcznikach dla dzieci najmłodszych, s. 97
Mirosław Łapot, W służbie dziecku. Lwowski etap działalności Janiny Kelles-Krauz (1898–1975), s. 121
Andrea Mariani, Magisterkowicze prowincji polskiej i litewskiej Towarzystwa Jezusowego (1564–1773). Próba ujęcia statystyczno-prozopograficznego, s. 143
Monika Piotrowska-Marchewa, Wybrane aspekty sytuacji zawodowej żydowskich nauczycielek i nauczycieli w publicznym szkolnictwie powszechnym Polski międzywojennej na łamach biuletynu „Życie Nauczycielskie” (1926–1939), s. 165
Jan Piskurewicz, Roman Pollak – inicjator i opiekun Instytutu Kultury Polskiej im. Attilio Begeya przy Uniwersytecie w Turynie, s. 189
Joanna Szady, Ośrodek tajnego nauczania przy Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie, s. 223
Anatolij Wialikij (Анатолий Великий), «История Белорусской ССР» 1954 г.: создание первого советского учебника по национальной истории, s. 245
Dorota Żołądź-Strzelczyk, „Takich dzieci nie spotyka się na żadnym dworze w Europie” – edukacja dziewcząt na dworze Wittelsbachów w Neuburgu, s. 271

Artykuły recenzyjne i recenzje

Leszek Zasztowt, Józef Mianowski. Biografia konserwatysty, Bibliotheca Europae Orientalis, t. LXXV, Studia 18, Warszawa 2021, ss. 226, il. (rec. Mikołaj Getka-Kenig), s. 293

Sprawozdania

Mikołaj Brenk, Konferencja naukowa Twórcy polskiej historii oświaty i wychowania lat 1945–2021, Kraków, 30–31 marca 2022 roku, s. 303
Mikołaj Getka-Kenig, Seminarium Nauki ścisłe i humanistyczne w służbie polityki w Europie doby Oświecenia / Sciences and Humanities in the Service of Politics in Enlightenment Europe, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 8 października 2021 roku, s. 309
Marek Siwicki, O odwadze twórczego myślenia. Sprawozdanie z jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, s. 313
Monika Wiśniewska, Konferencja naukowa Edukacja pod bombami. Dzieci wojny. Uwarunkowania edukacyjne i oświata podczas II wojny światowej i w okresie powojnia, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa, 6 października 2022 roku, s. 325

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT