Seminarium Mediewistyczne – Archiwum

21.10.2020 | 17.04.2022

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych

Wspólne seminarium:

Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakładu Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakładu Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

(Poprzednio: Seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN i Manuscripta.pl, IHN PAN)

2021

10 XII 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Wojciech Stelmach (ZHJP UAM)

Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie Język, styl i budowa apokryfu w perspektywie źródłowej

26 XI 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Monika Szczot, prof. UAM

Między tradycją a nowatorstwem. Rozważania o genologii staropolskiej satyry menippejskiej

29 X 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN

Zapomniane (niemal) teksty. Adligaty w inkunabułach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (raport z badań)

7 V 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Agnieszka Fabiańska

Historia scholastica Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych

23 IV 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Paulina Pludra-Żuk i dr Marta Czyżak

Warto oceniać książkę po okładce, czyli o poszukiwaniu średniowiecznej makulatury w oprawach rękopisów i druków z terenu Prus krzyżackich

26 III 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz

Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.)

26 II 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Hanna Rajfura

Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”

2020

18 XII 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Mariusz Leńczuk

Rozariusze jako źródło interdyscyplinarnych badań mediewistycznych na przykładzie rękopisu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, sygn. L.XV.12

30 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

Prezentacja najnowszych publikacji z zakresu mediewistyki.

13 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Adam Poznański

Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429)

28 X 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Ewelina Kaczor

Franciszkańskie kazanie de s. Hedwigi z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42

7 X 2020, godz. 10.15, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego)

Zapomniany rękopis staroczeskiej pieśni miłosnej Ach, tot sem smutny y praczny… odnaleziony w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu (“Dom Długosza”) z XIV w.

19 VI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM)

Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności

4 III 2020, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Rūta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno)

Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii, pod red. Rūty Čapaitė i Gitany Zujienė

2019

9 XII 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Krisztina Rábai z Uniwersytetu Segedyńskiego

„…quodlibet folium chartae habet suum signum, per quod significatur, cuius aedificii aut molendini est charta” (The beginnings of paper-making in East-Central Europe at the turn of the 15–16th centuries in the mirror of watermark research)

27 XI 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL (rkps 2626) na tle podobnych rękopisów ze zbiorów bibliotek polskich

6 III 2019,  godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Mateusz Marszałkowski (IHN PAN)

Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza

30 I 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Mateusz Kosonowski (UJ)

’Translatio sancti Floriani’ (XV w.) – studium źródłoznawcze

2018

27 VI 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Paulina Pludra-Żuk (IHN PAN)

Aurora: funkcja i transmisja średniowiecznego bestsellera na przykładzie polskich rękopisów

13 VI 2018, godz. 12:00, Pałac Staszica, sala 130

prof. Michail Chorkow

Nicholas of Cusa’s marginalia on Plato’s dialogues: a forgotten source of supposed Cusanian Platonism

25 IV 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

Retoryka a tekstologia. Teoretyczne problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)

Referat: Andrzej Dąbrówka (wraz z Pracownią Literatury Średniowiecza IBL PAN)
Koreferat: dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

21 II 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Paweł Figurski (Instytut Historyczny UW)

Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją

2017

20 XII 2017, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)

mgr Agnieszka Jakubik (Instytut Filologii Klasycznej UW)

Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT