Seminarium Mediewistyczne – Archiwum

21.10.2020 | 18.09.2023

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych

Wspólne seminarium:

Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakładu Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakładu Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

(Poprzednio: Seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN i Manuscripta.pl, IHN PAN)

21 X 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Paulina Pludra-Żuk (IHN PAN)

Aurora Piotra Rigi – perspektywy badawcze. Na marginesie książki ‘Aurora’ Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa 2021

1 VI 2022, godz. 16.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. Krzysztof Bracha (IH UJK)

Historia, polityka i moralistyka w jednym kazaniu. Sermo de divisione Apostolorum o wiktorii grunwaldzkiej (1410 r.) z rękopisu klasztoru cystersów w Mogile 625 z II poł. XV w.

27 V 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Tomasz Walczak (Szkoła Doktorska Anthropos, IH PAN)

Kancelaria biskupów krakowskich w latach 1455-1488. Stan i perspektywy badań

13 V 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Dorota Gacka (IBL PAN)

Commentum Jana z Dąbrówki. Ogólne spojrzenie na trzy pierwsze części

13 IV 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Adam Kozak (IH PAN)

Wokół edycji księgi sądowej gnieźnieńskiego wikariusza generalnego Sędka z Czechla (1449-1453)

24 III 2022, godz. 9.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Wojciech Świeboda (BJ)

Pisma antyheretyckie Stanisława ze Skarbimierza

18 II 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Paweł Kras (KUL)

John Wyclif, lollardzi i piśmiennictwo wernakularne w późnośredniowiecznej Anglii. W hołdzie Profesor Anne Hudson (28 VIII 1938 – 8 XII 2021)

28 I 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska prof. UAM

Rozmyślanie przemyskie na tle innych apokryfów staropolskich

14 I 2022, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Jacek Soszyński prof. PAN (IHP PAN)

Renesans dwunastego wieku Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki

2021

10 XII 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Wojciech Stelmach (ZHJP UAM)

Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie Język, styl i budowa apokryfu w perspektywie źródłowej

26 XI 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Monika Szczot, prof. UAM

Między tradycją a nowatorstwem. Rozważania o genologii staropolskiej satyry menippejskiej

29 X 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN

Zapomniane (niemal) teksty. Adligaty w inkunabułach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (raport z badań)

7 V 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Agnieszka Fabiańska

Historia scholastica Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych

23 IV 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Paulina Pludra-Żuk i dr Marta Czyżak

Warto oceniać książkę po okładce, czyli o poszukiwaniu średniowiecznej makulatury w oprawach rękopisów i druków z terenu Prus krzyżackich

26 III 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz

Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.)

26 II 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Hanna Rajfura

Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”

2020

18 XII 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Mariusz Leńczuk

Rozariusze jako źródło interdyscyplinarnych badań mediewistycznych na przykładzie rękopisu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, sygn. L.XV.12

30 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

Prezentacja najnowszych publikacji z zakresu mediewistyki.

13 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Adam Poznański

Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429)

28 X 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Ewelina Kaczor

Franciszkańskie kazanie de s. Hedwigi z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42

7 X 2020, godz. 10.15, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego)

Zapomniany rękopis staroczeskiej pieśni miłosnej Ach, tot sem smutny y praczny… odnaleziony w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu (“Dom Długosza”) z XIV w.

19 VI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM)

Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności

4 III 2020, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Rūta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno)

Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii, pod red. Rūty Čapaitė i Gitany Zujienė

2019

9 XII 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Krisztina Rábai z Uniwersytetu Segedyńskiego

„…quodlibet folium chartae habet suum signum, per quod significatur, cuius aedificii aut molendini est charta” (The beginnings of paper-making in East-Central Europe at the turn of the 15–16th centuries in the mirror of watermark research)

27 XI 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

Modlitewnik niderlandzki ze zbiorów BU KUL (rkps 2626) na tle podobnych rękopisów ze zbiorów bibliotek polskich

6 III 2019,  godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Mateusz Marszałkowski (IHN PAN)

Średniowieczne kodeksy iluminowane z cysterskiego skryptorium w Pelplinie. Problematyka zabytkoznawcza

30 I 2019, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Mateusz Kosonowski (UJ)

’Translatio sancti Floriani’ (XV w.) – studium źródłoznawcze

2018

27 VI 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

mgr Paulina Pludra-Żuk (IHN PAN)

Aurora: funkcja i transmisja średniowiecznego bestsellera na przykładzie polskich rękopisów

13 VI 2018, godz. 12:00, Pałac Staszica, sala 130

prof. Michail Chorkow

Nicholas of Cusa’s marginalia on Plato’s dialogues: a forgotten source of supposed Cusanian Platonism

25 IV 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

Retoryka a tekstologia. Teoretyczne problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)

Referat: Andrzej Dąbrówka (wraz z Pracownią Literatury Średniowiecza IBL PAN)
Koreferat: dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

21 II 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Paweł Figurski (Instytut Historyczny UW)

Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją

2017

20 XII 2017, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)

mgr Agnieszka Jakubik (Instytut Filologii Klasycznej UW)

Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT