Seminarium z dziejów nauk humanistycznych i społecznych – spotkania 2020/2021

14.10.2021 | 17.04.2022

21 stycznia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Rafała Stobieckiego, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź 2020, z udziałem Autora.

17 lutego 2021 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki  dr. hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Muzealna twarz Klio, Warszawa 2020,  z udziałem Autora.

18 marca 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Andrzeja Friszke, Państwo, czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowywanie państwa polskiego 1892-1920, Warszawa 2020, z udziałem Autora.

22 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Marcina Kuli, Wizytówka historyka, Warszawa 2021, z udziałem Autora oraz prof. dr. hab. Dariusza Stoli.

20 maja 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki dr hab. Krzysztofa Kosińskiego, prof. IH PAN, „Ekonomia krwi”. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie 1939-1944-1990, Warszawa 2020,  z udziałem Autora.

23 czerwca 2021 r. (środa), godz. 17.00

Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. Jerzego W. Borejszy. Dyskusja wokół artykułu prof. dr hab. Mariusza Wołosa, „Niespełniony pisarz, który został historykiem”. Jerzy Wojciech Borejsza (22 VIII 1935 – 28 VII 2019), „Dzieje Najnowsze” 2020, z. 4, z udziałem Autora.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT