Seminarium z dziejów nauk humanistycznych i społecznych – spotkania 2021/2022

14.10.2021 | 12.10.2022

21 stycznia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Rafała Stobieckiego, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź 2020, z udziałem Autora.

17 lutego 2021 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki  dr. hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Muzealna twarz Klio, Warszawa 2020,  z udziałem Autora.

18 marca 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Andrzeja Friszke, Państwo, czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowywanie państwa polskiego 1892-1920, Warszawa 2020, z udziałem Autora.

22 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Marcina Kuli, Wizytówka historyka, Warszawa 2021, z udziałem Autora oraz prof. dr. hab. Dariusza Stoli.

20 maja 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki dr hab. Krzysztofa Kosińskiego, prof. IH PAN, „Ekonomia krwi”. Konspiracja narodowa w walczącej Warszawie 1939-1944-1990, Warszawa 2020,  z udziałem Autora.

23 czerwca 2021 r. (środa), godz. 17.00

Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. Jerzego W. Borejszy. Dyskusja wokół artykułu prof. dr hab. Mariusza Wołosa, „Niespełniony pisarz, który został historykiem”. Jerzy Wojciech Borejsza (22 VIII 1935 – 28 VII 2019), „Dzieje Najnowsze” 2020, z. 4, z udziałem Autora.

21 października 2021 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół trzytomowego tomu pism prof. dr hab. Andrzeja Walickiego, PRL i skok do neoliberalizmu, Warszawa 2021, z udziałem dr hab. Joanny Schiller-Walickiej prof. PAN, prof. dr hab. Marka Kornata oraz dr hab. Pawła Kozłowskiego prof. UW.

16 listopada 2021 r. (wtorek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki  prof. dr hab. Krzysztofa Zamorskiego, Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków. Historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938, Kraków 2020,  z udziałem Autora.

21 grudnia 2021 r. (wtorek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki Artura Domosławskiego, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021, z udziałem Autora.

20 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Stefana Kieniewicza, Pamiętniki, Kraków 2021, z udziałem prof. dr hab. Jana Kieniewicza.

17 lutego 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki dr. hab. Błażeja Brzostka, Wstecz. Historia Warszawy do początku, Warszawa 2021, z udziałem Autora.

23 marca 2022 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Andrzeja Romanowskiego, Pamięć gromadzi prochy, Kraków 2021, z udziałem Autora.

21 kwietnia 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja o pracach edytorskich nad źródłami do dziejów totalitaryzmu na przykładzie publikacji: J. Goebbels, Dzienniki, t. 1-3, przeł. i oprac. E. C. Król, Warszawa 2013-2014 oraz A. Hitler, Mein Kampf, przeł. i oprac. E. C. Król, Warszawa 2020, z udziałem prof. dr hab. Eugeniusza Cezarego Króla.

19 maja 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki dr hab. Marka Cichockiego, Początek końca historii, Warszawa 2021, z udziałem Autora.

23 czerwca 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Leszka Zasztowta, Józef Mianowski. Biografia konserwatysty, Warszawa 2021, z udziałem Autora.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT