Seminarium z dziejów nauk humanistycznych i społecznych – spotkania 2022/2023

18.09.2023 | 18.09.2023

19 października 2022 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki  dr. Czesława Bieleckiego, ArchiKod, Warszawa 2021,  z udziałem Autora.

16 listopada 2022 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki prof. dr. hab. Michała Głowińskiego, Tęgie głowy, Warszawa 2021, z udziałem prof. dr. hab. Rafała Stobieckiego, dr. Marka Radziwona oraz dr. Grzegorza Wołowca.

14 grudnia 2022 r. (środa), godz. 17.00

Dyskusja wokół książki  dr. hab. Rafała Matyi, prof. UEK, Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością, Warszawa 2021,  z udziałem Autora.

16 lutego 2023 r. (czwartek), godz. 14.00

Dyskusja wokół referatu mgr. Marka Bartona pt. Środowisko filozoficzne w Polsce w latach 1945-1956. Źródła, stan badań, hipotezy badawcze.

23 marca 2023 r. (czwartek), godz. 13.00

Gościem spotkania będzie dr Bartłomiej Kapica, autor książki Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna, która w końcu ubiegłego roku ukazała się nakładem Instytutu Pileckiego.

20 kwietnia 2023 r. (czwartek), godz. 13.00

Dr Tomasz Siewierski omówi Dziennik 1958-1981 Władysława Czaplińskiego, który przygotowywany jest do druku i ukaże się w końcu 2023 roku.

25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 13.00

Gościem będzie prof. Bolesław Orłowski, wieloletni pracownik Instytutu Historii Nauki  PAN, który opowie o swojej drodze naukowej.

22 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 13.00

Gościem spotkania będzie dr Piotr Abryszeński, autor książki Politechnika Gdańska 1968-1980, która w 2022 roku ukazała się nakładem IPN.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT