Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – spotkania 2016/2017

09.11.2017 | 17.04.2022

Terminy spotkań w roku 2016/2017

27 października 2016 r.

Spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne

24 listopada 2016 r.

Katarzyna Piórkowska

15 grudnia 2016 r.

dr Adam Sowiński

O Historyce Joachima Lelewela

Uczestnicy seminarium proszeni są o zapoznanie się z tekstem: J. Lelewel, Historyka (wersja drukowana w 1815 r.), [w:] J. Lelewel, Dzieła, t. 2, oprac. N. Assorodobraj, cz. 1, Warszawa 1964, s. 178–208.

26 stycznia 2017 r.

Seminarium odwołane

23 lutego 2017 r.

prof. Kalina Bartnicka

Profesor Tadeusz Manteuffel i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 50. XX wieku

30 marca 2017 r.

dr Justyna Błażejowska

Działalność opozycyjna w środowisku naukowym w okresie PRL

25 maja 2017 r.

prof. Ryszard Nowicki, kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce

Podobieństwa i różnice w różnych regionach kraju; działalność Józefa Grycza, Aleksandra Birkenmajera, Antoniego Knota i innych; proces odbudowy bibliotek i bibliotekarstwa – w tym zbiory specjalne; rezultaty działań, problemy i postulaty badawcze.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT