Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – spotkania 2018/2019

08.10.2019 | 17.04.2022

Terminy spotkań w roku 2018/2019

25 października 2018

dr Mikołaj Getka-Kenig

Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800-1832

29 listopada 2018 roku

dr Monika Wiśniewska

Ideologizacja przedszkoli w Polsce w latach 1944-1965

20 grudnia 2018 roku

dr Tomasz Siewierski

„Przemiany” Marii Turlejskiej (1918-2004)

31 stycznia 2019 roku

dr Alicja Urbanik-Kopeć

„Kobiety są jak pudle, a powinny być jak śliwki” – o użyteczności domowej edukacji kobiecej na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

28 lutego 2019 roku

dr Andrzej Skalimowski

Edmund Goldzamt (1918-1990). Architekt, pedagog, demagog. Przyczynek do biografistyki schyłkowego okresu życia

28 marca 2019 roku

dr Joanna Nikel

Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich na przykładzie Kunsthochschule Berlin Weissensee w l. 1946-1970

25 kwietnia 2019 roku

dr Michał Piekarski

Szkolnictwo muzyczne Warszawy i Lwowa w końcu XIX i początkach XX wieku

30 maja 2019 r.

dr Andrzej Smolarczyk

Polityka państwa a system oświatowy na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT