Sławomir Szyller, MA

05.05.2020 | 02.11.2023

Research Assistant

e-mail: s.szyller@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1556-6395

Szyller

Academic interests

 • Codicology
 • Paleography
 • History of books and library collections
 • Medieval philosophy

Education, academic degrees and titles

 • 1982 – MA, Faculty of Christian Philosophy, Warsaw Academy of Catholic Theology

Employment

 • 2017–2023 Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 1992–2017 – National Library of Poland
 • 1989–1992 – Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

International experience

 • 1996–2002  1-month internships and scholarships (Banque Bruxelles-Lambert, Université Catholique de Louvain, Istituto Lessico Intellettuale Europeo, Università “La Sapienza”, Academia Belgica )
 • 1995  6-month internship at Centre de Traitement Électronique des Documents (Louvain-la-Neuve)
 • 1988–1989 postgraduate studies at Institut d’Études Médiévales, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)

Participation in national and international research projects

 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych [A guide to medieval manuscript books in Polish collections] – project financed by the National Programme for the Development of Humanities; member of the research team – Manuscripta.pl
 • 2012–2019 Zachowane rękopisy dawnej biblioteki Załuskich – project financed by the Ministry of Culture and National Heritage; member of the research team
 • 2009–2010 REDISCOVER (REunion of DISpersed COntent: Virtual Evaluation and Reconstruction) – European project (Czech Republic, Lithuania, Poland, Romania); member of the research team
 • 2008–2010 Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego – research project financed by the Ministry of Science and Higher Education; member of the research team
 • 2004– Ménestrel (Médiévistes sur le net: sources, travaux et références en ligne) – international research project in medieval studies; member of the research team
 • 1997–1999 Rękopisy Biblioteki Załuskich – KBN (State Committee for Scientific Research) grant, Principal Investigator

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2020– “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” – member of the editorial board
 • 1992– “Przegląd Tomistyczny” – member of the editorial board and of the scientific council (since 2008)

Membership in scientific societies and organizations

 • Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (since 1989)

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Catalogue of Extant Manuscripts from the Former Załuski Library – the First Polish National Library. Edited by Krzysztof Kossarzecki, Tomasz Szwaciński, Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, with the cooperation of Sławomir Szyller. Warszawa 2019.
 • Mariola Nałęcz, Sławomir Szyller, Ocalone przez BGK. Katalog wystawy, red. Małgorzata Kozłowska, Warszawa 2014.
 • The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library. Edited by Olga N. Bleskina, Natalia A. Elagina, Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2013.
 • Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2012.
 • Repertorium initiorum manuscriptorum Latinorum medii aevi, curante Jacqueline Hamesse, auxiliante Sławomir Szyller. Vol. 1–4, Louvain-la-Neuve 2007–2010 (Textes et études du Moyen âge, 42, 1–4).


Editorial work (books and journals)

 • Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Vol. 1–3, ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007.


Chapters in edited volumes

 • Manuscripts Bound Together with Early Printed Books, [w:] Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland. Vol. I. In collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2020, ISBN 978-83-7009-833-9, s. 685–695.
 • Jan Burcardi i jego kolekcje kazań [w:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, pod red. Moniki Jakubek-Raczkowskiej i Marty Czyżak (Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2) Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, ISBN: 978-83-231-4291-1, s. 129–137.
 • Das Sacramentarium Tinecense. Zur Geschichte und zu asugewählten kodikologischen Fragen, [w:] Das Sakramentar aus Tyniec. Eine Prachthandschrift des 11. Jahrhunderts und die Beziehungen zwischen Köln und Polen in der Zeit Kasimirs des Erneuerers, hg. von Klaus Gereon Beuckers, Andreas Bihrer, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2018, s. 51–65.
 • O rękopisie «Sur les chevaux orientaux», [w:] Wacław Seweryn Rzewuski, O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych. T. 3: Eseje, red. Tadeusz Majda, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018, s. 41–59.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Z prac nad zbiorami dawnej Biblioteki Załuskich, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, red. Wojciech Walczak, Karol Łopatecki, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2013, s. 171–185 (Zachowanie polskiego Dziedzictwa Narodowego, 12).
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, Issledovaniâ rukopisnogo fonda biblioteki brat’ev Zaluskih,’ [w:] Zapadnye rukopisi i tradiciâ ih izučeniâ. Sost. Olga N. Bleskina [et al.], Rossijskaâ Nacional’naâ Biblioteka, Sankt-Peterburg 2009, s. 42–52.
 • The Catalogue of Manuscripts, [w:] Józef Trypućko, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, ed. by Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007. Vol. 1, s. 111–134.
 • Dzieje księgi = Die Geschichte des Stadtrechtsbuches, [w:] O Księdze praw miejskich Głubczyc = Studien zum Leobschützer Stadtrechtsbuch, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2007, s. 11–21.
 • Psautier de la reine Hedwige, [w:] L’Europe des Anjou. Aventure de princes Angevins du XIIIe au XVe siècle, Somogy éditions d’art, Paris 2001, s. 360–361.


Articles

 • Jerzy Kaliszuk, Sławomir Szyller, Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2020, z. 1, s. 7–69.
 • Krzysztof Kossarzecki, Sławomir Szyller, Rękopisy Biblioteki Załuskich w Sankt Petersburgu, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2013, t. 44, s. 243–258.
 • Centralny katalog rękopisów średniowiecznych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2012, t. 6, s. 201–202.
 • Iluminacje Stanisława Samostrzelnika, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2006, nr 4/179, s. 41–42.
 • Sławomir Szyller, Maria Wrede, Scampati al rogo, „Alumina. Pagine miniate” 2006, vol. 14, s. 34–39 [Spanish ed.: Salvados de la hoguera, „Alumina. Páginas miniadas” 2008, vol. 7, s. 34-39].
 • Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Katalog över skrifter från jesuiternas bibliotek i Braniewo, „Acta Sueco-Polonica” 1997 vol. 6 [ed. 1998], s. 161–167.
 • Nieznana średniowieczna kompozycja muzyczna z rękopisu Biblioteki Narodowej BOZ 64a, „Muzyka” 1996, t. 41, s. 109–116.
 • Jan Buridan, Tractatus de differentia universalis ad individuum, ed. Sławomir Szyller, „Przegląd Tomistyczny” 1988, t. 3, s. 135–178.


Review essays and reviews

 • Comte W.S. Rzewuski, Impressions dʼOrient et dʼArabie. Un cavalier polonais chez les Bédouins. Paris, 2003, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 2/165, s. 51–54


Other

 • Isabelle Draelants, Christine Ducourtieux, Ménestrel, sieć w służbie sieci, tłum. Sławomir Szyller, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznym” 2015, t. 9, s. 287–297
 • Psałterz floriański = The Sankt Florian Psalter, Warszawa 2006 (CD-ROM)
 • Sakramentarz tyniecki, [w:] Mémoire de la Pologne – Mémoire du Monde = Pamięć Polski – Pamięć Świata = Memory of Poland – Memory of the World. Ed. by Wojciech Fałkowski, Warszawa 2002 (CD-ROM)

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION