Stypendia The Linda Hall Library w latach 2023-2024

10.11.2022 | 10.11.2022


The Linda Hall Library ogłosiła nabór zgłoszeń do programu stypendialnego w latach 2023–2024. Stypendia te zapewniają doktorantom, badaczom po doktoracie i uczonym niezależnym wsparcie finansowe w badaniach w obszarze historii nauki i pokrewnych dziedzinach nauk humanistycznych, prowadzonych z wykorzystaniem znakomitych zbiorów naukowych Biblioteki.

The Linda Hall Library (https://www.lindahall.org/) ma w swoich zbiorach prawie pół miliona książek i ponad 43 tysięcy tytułów czasopism dokumentujących historię nauki i techniki od XV wieku do współczesności. W jej zbiorach szczególnie dobrze są reprezentowane takie dziedziny jak chemia, fizyka i technika. Ponadto Biblioteka posiada bogate zasoby związane z historią naturalną, astronomią, naukami o Ziemi, badaniami środowiska, matematyką i historią książki. Biblioteka po raz kolejny będzie oferować stypendia wspierające badania na miejscu, w Kansas City, USA, jak również wirtualne stypendia dla naukowców pracujących zdalnie z wykorzystaniem zasobów z cyfrowych zbiorów Biblioteki. W obu przypadkach wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie do czterech miesięcy w wysokości 3000 USD miesięcznie dla doktorantów i 4200 USD miesięcznie dla badaczy po doktoracie.

Zgłoszenia należy składać do 20 stycznia 2023 roku. Informacje o sposobie składania zgłoszeń oraz o innych programach stypendialnych The Linda Hall Library można znaleźć na stronie:
https://www.lindahall.org/research/linda-hall-library-fellowships.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT