Technika i społeczeństwo w PRL: wspólna konferencja IHN PAN i IFiS PAN

13.01.2015 | 21.10.2019

Technika i społeczeństwo w PRL

 

Instytut Historii Nauki oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

29 stycznia 2015 r.

 

Mimo, iż tematyka PRL-u już od ćwierć wieku przyciąga uwagę historyków, wciąż nie jest łatwo o jednoznaczną ocenę tego etapu dziejów naszego kraju. Nie inaczej jest, gdy chodzi o technikę w Polsce Ludowej. Mimo realizowanej przez władze forsownej industrializacji kraju, pod względem innowacyjności Polska pozostawała „w ogonie” nawet wśród państw obozu socjalistycznego. Choć w ideologii władzy przemysł był jednym z filarów socjalizmu, to dzieje postępu technicznego w tym okresie pełne są przykładów złych praktyk, niepowodzeń i patologii.

Poszukiwanie przyczyn tej dychotomii to jeden z głównych celów tej jednodniowej konferencji. Mamy nadzieję, że skupiając w jednym miejscu dyskutantów reprezentujących różne dyscypliny badawcze – historyków, socjologów, filozofów, antropologów – uda nam się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • Jaki był stosunek ludzi techniki wobec władzy i władzy wobec ludzi techniki?
  • Jaka była pozycja (społeczna, zawodowa itd.) techników, inżynierów i wynalazców w PRL?
  • W jaki sposób upowszechnianie się zdobyczy techniki (komputerów, telewizji, itd.) umacniało/ osłabiało reżym socjalistyczny?
  • Jaką rolę w kształtowaniu końcowego produktu (samochodu, pralki, zabawki itd.) odgrywał konsument?
  • Jaką rolę odgrywały nowe technologie i wynalazki w kształtowaniu stylu życia w socjalistycznej rzeczywistości?
  • Jakie czynniki kulturowe kształtowały promowanie „nowoczesności” w mediach i życiu codziennym?
  • Jaki był obraz techniki i postępu technicznego w socjalistycznej propagandzie?

Mile widziane będą zgłoszenia eksplorujące także inne zagadnienia, które w jakikolwiek sposób nawiązują do tematyki seminarium, w tym również studia dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu, indywidualnych zakładów, lub twórców techniki działających w okresie PRL, oraz tematy obejmujące problematykę transformacji ustrojowej i wybiegające poza cezurę 1989 roku.

 

Konferencja „Technika i społeczeństwo w PRL” to pierwsze z planowanego cyklu spotkań poświęconych studiom nad dziejami i miejscem techniki w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w okresie władzy ludowej. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy – doktorantów i studentów – a w zamierzeniu organizatorów ma służyć rozpoznaniu obszaru zainteresowań badawczych i sprzyjać nawiązaniu kontaktów. Spotkanie zakończy praktyczna sesja warsztatowa mająca na celu przygotowanie polskiej reprezentacji na 42. sympozjum Międzynarodowego Komitetu ds. Historii Techniki ICOHTEC (www.icohtec.org) zaplanowane na sierpień 2015 roku w Izraelu. O tym jak przygotować zgłoszenie i jak ubiegać się o wsparcie finansowe na wyjazd opowie sekretarz generalny ICOHTEC, dr hab. Sławomir Łotysz.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwie kawowej, ale nie są w stanie zaoferować zwrotu kosztów podróży ani ewentualnych noclegów. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (p. 154, I piętro) Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, w godzinach 10:00-16:00.

Zgłoszenia (dwustronicowe streszczenie oraz życiorys naukowy) należy kierować do organizatorów do 18 stycznia 2015 r. Decyzja o przyjęciu zostanie przekazana zwrotnie 20 stycznia. Wszelkie dodatkowych pytań udzielają organizatorzy:

 

dr hab. Urszula Jarecka, prof. PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN (ujarecka@ifispan.waw.pl)

dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN (s.lotysz@gmail.com)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT