Werdykt Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

05.10.2015 | 21.10.2019

 

 

TRZECIA EDYCJA: NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ POLSKIEJ KSIĄŻKI POŚWIĘCONEJ HISTORII NAUKI I TECHNIKI WYDANEJ W 2014 ROKU

 

 

Kapituła Nagrody im. Jana Jędrzejewicza na posiedzeniu 14 września 2015 roku postanowiła nagrodzić książkę Teresy Borawskiej "Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia" (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014).

 

Kapituła zaznaczyła, że nagrodzona książka dodaje nowe elementy do obrazu Mikołaja Kopernika – postaci, której poświęcono już wiele prac naukowych i monografii. Teresa Borawska w swojej pracy zawarła syntezę wielu lat swoich badań nad Kopernikiem i jego środowiskiem intelektualnym. Przedstawiła szerokie tło czasu i miejsca, w którym astronom prowadził swoją działalność, rysując szczegółowy obraz Warmii XVI wieku. Za bardzo wartościowe Kapituła uznała opracowania poświęcone zachowanym książkom z księgozbioru Kopernika oraz zagadnieniu recepcji heliocentrycznego modelu budowy Wszechświata w Skandynawii. Książka, nie będąc biografią wielkiego astronoma, stanowi doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie dotychczasowych studiów i ustaleń.

 

Kapituła zwróciła także uwagę na następujące tytuły spośród zgłoszonych do Nagrody książek:

 

Hanna Jurkowska, "Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej" (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014).

Książka pokazuje, w jaki sposób dzięki innemu spojrzeniu na znane już zagadnienia i nowatorskiemu podejściu badawczemu można uprawiać nowoczesną historię kultury i nauki.

 

Tomasz Kardaś, "Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie" (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014).

Kapituła doceniła ogrom pracy włożonej przez autora w tę książkę, będącą pierwszą pozycją szczegółowo dokumentującą i omawiającą życie oraz działalność Michelsona.

 

Mariusz Urbanek, "Genialni. Lwowska szkoła matematyczna" (Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2014).

Książka w bardzo przystępny i przyjemny w lekturze sposób przybliża dzieje uczonych związanych z lwowską szkołą matematyczną oraz Uniwersytetem Jana Kazimierza.

 

Sporządził: Maciej Jasiński

sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT