Wszechświat encyklopedystów polskiego baroku

04.12.2018 | 04.12.2018

Publikacje o profilu encyklopedycznym zyskały w epoce baroku znaczny rozgłos. Ze względu na to, że do głównych celów tych publikacji należała popularyzacja nauki, odegrały one istotną rolę w kształtowaniu horyzontów kultury umysłowej dawnych czytelników. Źródła te stanowią interesującą podstawę dla badań skoncentrowanych na powiązaniach historii nauki z historią literatury i dziejami szeroko pojmowanego piśmiennictwa.

W referacie swym przybliżę specyfikę form wykładu, za pomocą których w polskojęzycznych dziełach encyklopedycznych prezentowano problematykę z zakresu astronomii. Ukazując miejsce astronomii w całokształcie wiedzy przedstawianej w barokowych kompendiach, scharakteryzuję stanowiska, jakie ich autorzy zajęli wobec szeregu doniosłych w ich czasach zagadnień naukowych, takich jak: status Biblii w wyjaśnieniach budowy kosmosu; prawomocność dyskutowanych w nauce systemów świata; zakres obowiązywania astrologicznej teorii wpływu wywieranego przez ciała niebieskie na obszar podksiężycowy i na człowieka; materia sfer niebieskich i źródła ich ruchu; geneza komet; zmiany obrazu świata wynikające z osiągnięć astronomii teleskopowej; mechanicyzacja obrazu świata; przyrodnicze i teologiczne aspekty idei wielości świa.

Przedmiotem mojej uwagi będą trzy encyklopedyczne utwory, które spotkały się z żywym oddźwiękiem ich odbiorców: Wojciecha Tylkowskiego Uczone rozmowy wszystkę w sobie prawie zawierające filozofiją (1692), Wojciecha Bystrzonowskiego Informacyja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka, świat cały, niebo i ziemię i co na nich jest w trudnych kwestiach i praktyce jemuż ułatwiająca (1743) oraz Benedykta Chmielowskiego Nowe Ateny albo akademija wszelkiej scyjencyi pełna, na różne tytuły jak na classes podzielona (1745–1756).

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT