Zaproszenie do udziału w Okrągłym Stole, 6 lipca 2023

30.06.2023 | 03.07.2023

Zaproszenie do udziału w Okrągłym Stole:
Obraz Rzeczypospolitej Polskiej w sowieckich marksistowskich syntezach dziejów
(na przykładzie „Historii Białoruskiej SRS”)

6 lipca 2023 roku, godz. 11.00-14.00, IHN PAN, sala A27 (także online)

 

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych IHN PAN zaprasza do wzięcia udziału w jednodniowej konferencji, stanowiącej podsumowanie projektu badawczego pt. Obraz Rzeczypospolitej/Polski w „Historii Białoruskiej SSR: transformacja sowieckiego przekazu historycznego w narodowo-oficjalną wersję dziejów.

Projekt był realizowany w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami” i współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Jego celem była analiza powstawania w latach 1943-1958 dwutomowej „Historii Białoruskiej SSR”, a szczególnie prześledzenie ewolucji przekazu historycznego dotyczącego myśli i praktyki politycznej Rzeczypospolitej. Powstające od drugiej połowy lat 40. XX w. marksistowskie syntezy dziejów państw bloku wschodniego (Polski, Czechosłowacji, Bułgarii i Jugosławii) oraz republik związkowych (Białoruskiej SRS i Ukraińskiej SRS) odbywały się pod ścisłą kontrolą Moskwy. Prace nad „Historią Białoruskiej SRS”, „Historią Ukraińskiej SRS” i „Historią Polski” przebiegały równolegle, zaś spotkania historyków z Moskwy, Leningradu, Warszawy, Wilna, Mińska i Kijowa organizowano naprzemiennie w Moskwie i Warszawie. Wypracowana koncepcja dziejów Białorusi, ujęta w dwutomowym podręczniku, okazała się niezwykle żywotna, a poszczególne interpretacje i wzorce historyczne na trwałe weszły do białoruskiego kanonu historiograficznego i ideologii państwowej.

W toku obrad zostaną zaprezentowane najważniejsze wyniki badań i wnioski wykonawców projektu (dr hab. Jan Szumski, prof. PAN; dr Anatol Wialiki), które pragniemy poddać pod dyskusję.

Obrady odbędą się w sali A27 Instytutu Historii Nauki PAN; można też w nich uczestniczyć za pośrednictwem platformy ZOOM. Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dr. Tomasza Siewierskiego do 3 lipca br.:  tsiewierski@gmail.com

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT