Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Julity Komosy

26.09.2023 | 27.09.2023

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że 10 października 2023 r. o godz. 11.00 w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, w sali nr A 27 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julity Komosy.

Temat: Historia a polityka. Ukraina w rosyjskiej podręcznikowej narracji historycznej: ewolucje idei, celów, instrumentów

Promotor: dr hab. Jan Szumski, prof. IHN PAN

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Caban, dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL, dr hab. Henryk Głębocki, prof. UJ

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Pałac Staszica, pok. A 28.

Rozprawa znajduje się też pod adresem https://www.ihnpan.pl/wp-content/uploads/2023/06/Rozprawa-doktorska-mgr-JEKomosa.pdf.

ZAWIADOMIENIE [PDF]

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT