Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zaczkowskiego

27.09.2023 | 03.10.2023

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, że 6 października 2023 r. o godz. 11.00 w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, w sali nr A 27 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zaczkowskiego.

Temat: Gnomonika na ziemiach polskich od XVIII do końca XX wieku

Promotor: dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. IHN PAN

Recenzenci: dr hab. Jan Koroński, prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. Jacek Rodzeń, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Pałac Staszica, pok. A 28.

ZAWIADOMIENIE [PDF]

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT