Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w. Marzec 2012

21.02.2014 | 17.04.2022

Katedra Nauk Społecznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Instytut Historii Nauki PAN uprzejmie zawiadamia, że w ramach cyklu Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w. planowana jest na rok 2012 kolejna konferencja poświęcona tym razem zawodowi ratownika medycznego i jego poprzedników. Szczególnie zaś tej grupie zatrudnionej na ziemiach polskich w XIX i XX w.  w pogotowiu ratunkowym : miejskim, górskim, górniczym czy morskim. Pragniemy ukazać ich rolę zawodową, rozwój kariery, przygotowanie zawodowe, uregulowania prawne, warunki i sprzęt umożliwiający wykonywanie obowiązków na przestrzeni dwóch stuleci. Chcemy także w naszym opracowaniu uwzględnić inicjatorów różnych akcji w tym i wolontariuszy, ratujących życie ludzi  często w ekstremalnych warunkach ale i założycieli tej formy działalności medycznej.

Konferencja odbędzie się w połowie marca 2012r., (dokładną datę i miejsce podamy w terminie późniejszym). Zamierzamy też wydać publikację pod podanym powyżej tytułem, złożoną z referatów (w rozszerzonej wersji).

Zgłoszenia udziału z planowanym tematem wystąpienia prosimy przesyłać do Instytutu Historii Nauki PAN (ul Nowy Świat 22, 00-330 Warszawa) do końca czerwca bieżącego roku.

Opracowane zaś referaty przeznaczone do druku należy nadsyłać do połowy października 2010r.

Komitet Organizacyjny

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT