Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (do końca XX wieku)

25.02.2014 | 17.04.2022

Informacja o konferencji:

Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (do końca XX wieku)

14 października 2013 r., odbędzie się w Sosnowcu w Wydziale Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego konferencja poświęcona medycznej i farmaceutycznej działalności zgromadzeń zakonnych– Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (do końca XX w.)

 

Inicjatorem konferencji jest Zakład Historii Medycyny i Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM, współorganizatorem Instytut Historii Nauki PAN.

W czasie konferencji pragniemy ukazać rolę poszczególnych zgromadzeń zakonnych a szczególnie: franciszkanów, bonifratrów, szarytek, elżbietanek ale i struktur ewangelickich (diakonis) w śląskiej medycynie i farmacji. Tematyką tą będziemy obejmować różne formy aktywności zakonnej w tym zarówno leczniczej (metody, specyficzne środki – receptury medykamentów), opiekuńczej (pielęgnacja chorych, opieka nad dzieckiem, ludźmi w podeszłym wieku) oraz organizacyjnej (tworzenie, kierowanie placówkami w tym szpitalami, aptekami itp.). Aczkolwiek naszym zamiarem jest wydobycie aspektu śląskiej działalności zgromadzeń w wymienionych dziedzinach jednak także ukazanie w tym zakresie wszelakich powiązań poszczególnych zakonów z innymi rejonami ziem polskich. Interesuje nas także sposób zdobywania  wiedzy medycznej i kwalifikacji przez członków tych formacji ( sposób kształcenia i doskonalenia zawodowego).

Przygotowujemy z powyżej podanej problematyki publikację, dlatego też prosimy o uprzednie przysłanie treści gotowych wystąpień – łącznie do 25 stron maszynopisu. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do końca lutego drogą elektroniczną na adres : bozenaurbanek@wp.pl zaś treści przewidzianej do publikacji (wraz płytą) do końca kwietnia ! na adres Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72 00-330 Warszawa lub elektronicznie na powyżej podany adres.

Zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w/w konferencji, która odbędzie się, jak powyżej podaliśmy 14 października 2013 r. (poniedziałek), w Sosnowcu w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego SUM.

Komitet Organizacyjny.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT