Scientific Council


Scientific Council of the Institute for the History of Science, PAS for the term 2019–2022:

 1. Prof. Leszek Zasztowt (President)
 2. Iwona Arabas, PhD, DSc
 3. Prof. Kalina Bartnicka
 4. Cezary Domański, PhD, DSc, UMCS
 5. Katarzyna Dormus, PhD, DSc
 6. Prof. Roman Duda
 7. Prof. Julian Dybiec
 8. Danilo Facca, PhD, DSc
 9. Prof. Władysław Findeisen, member of PAS
 10. Dariusz Główka, PhD, DSc
 11. Prof. Ryszard Gryglewski
 12. Maciej Jasiński, PhD
 13. Michał Jasiński, MA
 14. Jaromir Jeszke, PhD, DSc
 15. Prof. Janina Kamińska
 16. Prof. Piotr Köhler
 17. Prof. Michał Kokowski
 18. Prof. Michał Kopczyński
 19. Antoni Kuczyński, PhD, DSc
 20. Prof. Alicja Kulecka
 21. Prof. Halina Lichocka
 22. Sławomir Łotysz, PhD, DSc
 23. Prof. Adam Massalski (Vice-President)
 24. Krzysztof Maślanka, PhD, DSc
 25. Prof. Włodzimierz Mędrzecki
 26. Prof. Michał Musielak
 27. Prof. Karol Myśliwiec, member of PAS
 28. Prof. Bolesław Orłowski
 29. Prof. Jan Piskurewicz
 30. Paulina Pludra-Żuk, PhD (secretary)
 31. Prof. Bożena Płonka-Syroka
 32. Renata Radzikowska, MA
 33. Jacek Rodzeń, PhD, DSc, UJK
 34. Joanna Schiller-Walicka, PhD, DSc
 35. Jacek Soszyński, PhD, DSc
 36. Jan Szumski, PhD, DSc
 37. Prof. Andrzej Śródka
 38. Prof. Ryszard Tadeusiewicz, member of PAS
 39. Anna Trojanowska, PhD, DSc
 40. Zbigniew Tucholski, PhD, DSc
 41. Prof. Bożena Urbanek
 42. Prof. Jarosław Włodarczyk
 43. Wiesław Wójcik, PhD, DSc
 44. Prof. Zbigniew Wójcik
 45. Prof. Andrzej K. Wróblewski, member of PAS
 46. Prof. Robert Zaborowski
 47. Prof. Alicja Zemanek

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION