Z Dziejów Kartografii

1 Z dziejów kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1979, ss. 181.
2 Z dziejów kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Zbigniewa Rzepy, Wrocław 1980, ss. 181
3 Miasta, pod red. Juliana Janczaka i Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1984, ss. 275.
4 Karpaty, pod red. Józefa Babicza i Juliana Janczaka, Wrocław 1987, ss. 272.
5 Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1991, ss. XVI, 185.
6 Dorobek polskiej historii kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1993, ss. 137.
7 Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1995, ss. 205.
8 Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii. Materiały z XVI Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Olsztyn, 29-30 września 1995, pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego, Olsztyn 1997, ss. 229.
9 Mapy południowego Bałtyku. Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w Szczecinie 6-7 IX 1996 r., pod red. Mieczysława Stelmacha, Szczecin 1997, ss. 225.
10 Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Warszawa, 21-22 listopada 1997, pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000, ss. 280.
11 Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław, 10-12 września 1998 r., pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999, ss. XIX, 243.
12 Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza. Materiały XX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Polanica-Zdrój 13-15 kwietnia 2000, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Wrocław-Warszawa 2000, ss. 249
13 Kartografia Galicji 1772–1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn-Przemyśl-Lwów, 26-29 września 2007 r., pod red. Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2008, ss. 68.
14 Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego, Szczecin 2008, ss. 399.
15 Dawna kartografia miast, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2011, ss. 592.
16 Od atlasu do kolekcji. W 440 rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego, Szczecin-Warszawa 2011, ss. 277.
17 Kamienie milowe w kartografii, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2013, ss. 495
18 Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, pod red. Beaty Konopskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2014, ss. 359.
19 Czterdziestolecie Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2015, ss. 107.
20 Szkoły, ośrodki i twórcy polskiej historii kartografii (1945-2015), pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Warszawa 2016, ss. 171.
21 Z dziejów kartografii, red. Beaty Konopskiej, Waldemara Spallka i Grzegorza Straucholda, Warszawa 2017, ss. 318.
22 Dawna kartografia historyczna i wojskowa, pod red. Beaty Konopskiej, Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2018, ss. 374.
23 Mapa w służbie odrodzonej Polski, pod red. Beaty Konopskiej i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2020, ss. 258.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION