Źródła do Dziejów Nauki i Techniki

Źródła do Dziejów Nauki i Techniki

1 Stanisław Grzepski, Geometria to jest miernicka nauka, Wrocław 1957, ss. 143.
2 Stanisław Solski, Architekt Polski to jest nauka ulżenia wszelkich ciężarów, Wrocław 1959, ss. 431.
3 Wkład polskich uczonych do fizyki statystyczno-molekularnej, red. Tadeusz Piech, Wrocław 1962, ss. 277.
4 Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XV–XVIII wieku, oprac. Antonina Keckowa, Wrocław 1963, ss. 205.
5 Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego (1724–1736), oprac. Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Wrocław 1967, ss. 714.
6 Andrzej Dell’Aqua, Praxis ręczna działa, z rękopisów do druku przygotował, wstęp, komentarz Tadeusz Nowak, Wrocław 1969, ss. 524.
7 Gottfried Wilhelm Leibniz, Wzorzec dowodów politycznych, tłum. Tadeusz Bieńkowski, posłowie Waldemar Voisé, Wrocław 1969, ss. 179.
8 Maria Kowalczyk, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku, Wrocław 1970, ss. 200.
9 Armin Teske, Wybór prac z historii fizyki i filozofii nauki, Wrocław 1970, ss. 271.
10 Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. I: Metryka Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745), do druku przygotował Henryk Barycz, Wrocław 1971, ss. 439.
11 Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. II: Statuta oraz akta i protokoły zgromadzeń Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim, do druku przygotował Henryk Barycz, Wrocław 1972, ss. 180.
12 Wanda Osińska, Jan Amos Komenský w Polsce. Repertorium prac Komeńskiego znajdujących się w polskich księgozbiorach, Wrocław 1972, ss. 174.
13 Radulphus de Longo Campo, In Anticlaudianum Alani commentum, editio princeps ex codice Scoraliensi necnon sex aliis extantibus introductione et notis adiectis recensuit Jan Sulowski, Wrocław 1972, ss. LXVI, 283.
14 Maciej z Miechowa, Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej (Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis), wstęp Henryk Barycz, tłum., komentarz Tadeusz Bieńkowski, posłowie Waldemar Voisé, Wrocław 1972, ss. 100.
15 Jan Kepler, Tajemnica Kosmosu (Mysterium Cosmographicum), posłowie Eugeniusz Rybka, Wrocław 1972, ss. 157.
16 Danuta Rederowa, Materiały do działalności Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wybór źródeł, Wrocław 1974, ss. XXI, 346.
17 Marcin Świątkowski, Polski herold naukowej prawdy, wstęp Bogdan Suchodolski, tłum. Krystyna Remerowa, Wrocław 1976, ss. 272.
18 Teofil Żebrawski, Bibliografija piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań. Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika, t. 1–2, Warszawa 1992, ss. 352, 155.

 

Fontes Rerum ad Historiam Scientiae Spectantium. Series Recentior

19 1 Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, Warszawa 2010, ss. 463.
20 2 Juliusz Domański, Między filozofią a filologią, Wspomnienia, Warszawa 2012, ss. 404.
21 3 Jakub Barner, Chemia filozoficzna, przeł. Kazimierz Ignacy Orzechowski, Kazimierz Władysław Orzechowski; konsult. przekł. Alicja Szastyńska-Siemion, wstęp Ignacy Zenon Siemion, Warszawa 2013, ss. 583.
22 4 Andrzej Walicki, Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, Warszawa 2014, ss. 295.
23 5 Władysław Konopczyński, Historyka, oprac. Maciej Janowski, Warszawa 2014, ss. 380.
24 6 Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przeł., oprac. i wstęp Alicja Szastyńska-Siemion, Ignacy Zenon Siemion, Warszawa 2015, ss. 324.
25 7 Daniel Beauvois, Autobiografia i teksty wybrane, przeł. Robert Zaborowski, wstęp Leszek Zasztowt, Warszawa 2017, ss. 420.
26 8 Stanisław Kot, Rzeczypospolita Polska w literaturze politycznej zachodu, oprac. Lech Szczucki i Janusz Tazbir, Warszawa 2017, ss. 211.
27 9 Beata Halicka, Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia, Warszawa 2019, ss. 424.
28 10 Marcin Kula, Wizytówka historyka, Warszawa 2020, ss. 325.

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION