Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku

Redakcja: Zofia Podgórska-Klawe (1991–1996), Bożena Urbanek (1997–)

t. 1, z. 1 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1991, ss. 92
t. 1, z. 2 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1994, ss. 152
t. 1, z. 3 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1995, ss. 129
t. 1, z. 4 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1996, ss. 106
t. 1 Indeksy oprac. Hanna Bojczuk, Warszawa 1997, ss. 50
t. 2, z. 1 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1997, ss. 107
t. 2, z. 2 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 1999, ss. 107
t. 2, z. 3 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 2000, ss. 114
t. 2, z. 4 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 2002, ss. 137
t. 2 Indeksy oprac. Hanna Bojczuk, Warszawa 2004, ss. 77
t. 3, z. 1 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 2004, ss. 109
t. 3, z. 2 oprac. Bożena Urbanek, Warszawa 2005, ss. XXIX, 205
t. 3, z. 3 oprac. Magdalena Paciorek, Warszawa 2011, ss. 99

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION