Źródła do Dziejów Geografii

1 Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Grodzieński, oprac. Wiesława Wernerowa, Warszawa 1994, ss. 168.
2 Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Knyszyński i Dekanat Augustowski, oprac. Wiesława Wernerowa, Warszawa 1996, ss. 228.
 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION