Instytut Historii Nauki PAN otrzymał Logo HR Excellence in Research

03.07.2023 | 03.07.2023

Mamy ogromną przyjemność zakomunikować, że decyzją z dn. 28 czerwca 2023 r. Komisja Europejska przyznała naszemu Instytutowi Logo HR Excellence in Research.

Logo HR Excellence in Research ma na celu wyróżnienie instytucji badawczych, które tworzą i utrzymują korzystne warunki pracy dla badaczy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania. Certyfikat ten stanowi dowód, że instytucja stosuje najlepsze praktyki w zakresie rekrutacji, zatrudniania i zarządzania zespołem badawczym.

Aby otrzymać logo HR Excellence in Research, instytucja musi spełnić szereg warunków, w tym:

  1. Ustalenie polityki zatrudnienia badaczy, która jest zgodna z zasadami Europejskiej Karty dla Badaczy i Kodeksu Postępowania.
  2. Zapewnienie przejrzystych procesów rekrutacyjnych i selekcji, umożliwiających uczciwą konkurencję i promowanie zasady równości.
  3. Stworzenie korzystnych warunków zatrudnienia, takich jak konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne zabezpieczenia socjalne i rozwój kariery.
  4. Zapewnienie wsparcia dla rozwoju zawodowego badaczy poprzez szkolenia, mentoring i dostęp do zasobów badawczych.
  5. Prowadzenie regularnej oceny i monitorowania polityki zatrudnienia badaczy oraz podejmowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia niezgodności.

 

Otrzymanie Logo HR Excellence in Research jest dla nas dodatkową motywacją do podejmowania dalszych wysiłków w celu tworzenia sprzyjającego środowiska dla badaczy i dążenia do doskonałości w zakresie zarządzania personelem badawczym.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT