Zawody Medyczne na Ziemiach Polskich w XIX i XX Wieku

Redaktor: Bożena Urbanek (2004–2012)

1 Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Katowice 2004, ss. 267.
2 Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Katowice-Warszawa 2006, ss. 415.
3 Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2007, ss. 289.
4 Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2008, ss. 267.
5 Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2009, ss. 520.
6 Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2011, ss. 331.
7 Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2012, ss. 354.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION