Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk

03.04.2024 | 03.04.2024

vspace]

History of Exact Sciences Research Unit

Room: A02

Phone: +48 22 65 72 810

Office hours: Tuesday 11am–2pm

email: jaroslawwlodarczyk@wp.pl

ORCID: 0000-0003-1118-0222

J.Włodarczyk

Academic interests

History of astronomy; ancient astronomy; astronomy of the 16th and 17th centuries; history of observational astronomy; astronomical observations v. theory; astronomical instruments; cultural context(s) of astronomy; editing sources for history of science.

Selected publications

Books

 • J. Włodarczyk, Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetów, Prószyński i S-ka, Warsaw 1999.
 • J. Dobrzycki, J. Włodarczyk, Historia naturalna gwiazdozbiorów, Prószyński i S-ka, Warsaw 2002.
 • Johannes Kepler, Sen, czyli wydane pośmiertnie dzieło poświęcone astronomii księżycowej, translated by D. Sutkowska and J. Włodarczyk, introduction and commentary by J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2004.
 • J. Włodarczyk, Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej, Świat Książki, Warsaw 2005.
 • J. Włodarczyk, Księżyc w nauce XVII wieku. Libracja: od astronomii do fizyki, Wydawnictwa UW, Warsaw 2005.
 • J. Włodarczyk, Sherlock Holmes i kod wszechświata, Świat Książki, Warsaw 2006.
 • J. Włodarczyk, Astrologia. Historia, mity, tajemnice, Świat Książki, Warsaw 2008.
 • J. Włodarczyk, R. Torge, Astronomia w dawnym Wrocławiu. Ludzie i instrumenty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Johannes Kepler: From Tübingen to Żagań, ed. by R. L. Kremer and J. Włodarczyk, Warsaw 2009 („Studia Copernicana”, vol. XLII).
 • Jerzy Dobrzycki, Selected Papers on Medieval and Renaissance Astronomy, ed. by J. Włodarczyk and R. L. Kremer, Warsaw 2010 („Studia Copernicana”, vol. XLIII).
 • Jan Heweliusz, ed. by M. Pelczar and J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Radom 2011.
 • Księżyc w nauce i kulturze Zachodu, Rebis, Poznań 2012.
 • Johannes Hevelius and His World: Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, ed. by R. L. Kremer and J. Włodarczyk, Warsaw 2013 („Studia Copernicana”, vol. XLIV).
 • J. J. Retyk, Relacja pierwsza z ksiąg O obrotach Mikołaja Kopernika, translated by I. Lewandowski, introduction and commentary by J. Włodarczyk, Wydawnictwa UW, Warsaw 2015.
 • N. M. Swerdlow, Urania propitia, Tabulae Rudolphinae faciles redditae a Maria Cunitia / Łaskawa Urania, czyli Maria Cunitia i adaptacja Tablic rudolfińskich, translated by J. Włodarczyk, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica 2022.
 • Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, ed. by G. Raubo and J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022.
 • L. A. Birkenmajer, Nicolaus Copernicus. Part One: Studies on Copernicus’s Works and Biographical Materials, translated with notes and commentary by A. Goddu, ed. by J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2023.
 • Owen Gingerich, Książka, której nikt nie przeczytał, translated by J. Włodarczyk, Copernicus Center Press, Kraków 2023, 2nd ed. extended

Articles

 • Observing with the Armillary Astrolabe, “Journal for the History of Astronomy”, 18 (1987), 173–195.
 • Linia południkowa w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. 35 (1989), 303–312.
 • Notes on the Compilation of Ptolemy’s Catalogue of Stars, “Journal for the History of Astronomy”, 21 (1990), 283–295.
 • From Starry Sky to Physical Universe: Astronomical Imagery in Polish Romantic Poetry, “Vistas in Astronomy”, 39 (1995), 629–637.
 • Instrumenty Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: XVIII–XIX wiek, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 47 (2002), 75–92.
 • Early Star Catalogues or What Do We Really Know About Ancient Observational Procedures of Positional Measurements, in Science in Contact at the Beginning of Scientific Revolution, ed. by J. Zamrzlova, Prague 2004 (“Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum”, New Series, vol. 9), 81–103.
 • Dusza Ziemi, fizyka niebieska, fizyka ziemska, in Johannes Kepler, Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu, Wydawnictwa UW, Warsaw 2006, 79–86.
 • Wszechświaty równoległe. Historia astronomii a historia literatury, in Poezja i astronomia, ed. by B. Burdziej and G. Halkiewicz-Sojak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, 9–24.
 • Solar Eclipse Observations in the Time of Copernicus: Tradition or Novelty?, “Journal for the History of Astronomy”, 38 (2007), 351–364.
 • Astronomia w Polsce, in Historia astronomii, ed. by Michael Hoskin, Wydawnictwa UW, Warsaw 2007, 320–339.
 • Kepler’s Moon, in Johannes Kepler. From Tübingen to Żagań, Warsaw 2009 (Studia Copernicana, vol. 42), 119–129.
 • Kosmos Słowackiego, in O Słowackim “umysły ludzi różne”, ed. by U. Makowska, Instytut Sztuki PAN, Warsaw 2009, 93–110.
 • Astronomy in Poland, in The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage, ed. by I. Stasiewicz-Jasiukowa, Ignatianium/WAM, Cracow–Warsaw 2010, 35–48.
 • Księżyc Jana Heweliusza, in Jan Heweliusz, ed. by M. Pelczar and J. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Radom 2011, 202–241.
 • Historia astronomii, in Historia nauki, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warsaw–Bielsko Biała 2011, 107–155.
 • Libration of the Moon, Hevelius’s Theory, and its Early Reception in England, “Journal for the History of Astronomy”, 42 (2011), 495–519.
 • Galileusz i Kepler a mieszkańcy innych światów, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 57 (2012), 217–226.
 • Polihistor z Aleksandrii, in Klaudiusz Ptolemeusz, Czworoksiąg (Tetrábiblios), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, 13–35.
 • Introduction, in G. J. Rheticus, Narratio prima or First Account of the Books On the Revolutions by Nicolaus Copernicus, University of Warsaw Press, Warsaw 2015, 9–70.
 • Astronomia, in Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016. Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, ed. by A. K. Wróblewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2016, 16–49.
 • The Solar Dial in the Olsztyn Castle: Its Construction and Relation to Copernicus, “Journal for the History of Astronomy”, 49 (2018), 158–195 (co-author: J.P. Szubiakowski).
 • Edward Gresham, Copernican Cosmology, and Planetary Occultations in Pre-Telescopic Astronomy, “Journal for the History of Astronomy”, 49 (2018), 269–305 (co-authors: R.L. Kremer, H.C. Hughes).
 • ‘Peripheral’ Astronomy in the Correspondence of Johannes Hevelius: A Case Study of Maria Cunitia nad Elias von Löwen, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 64 (2019), 147–155.
 • The pre-telescopic observations of the Moon in early 17th-century London: the case of Edward Gresham (1565–1613), “Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science”, 74 (2020), 35–53.
 • Unsphered, Disorbed, Decentred: Shakespeare’s Astronomical Imagination, “Shakespeare”, 17 (2021), 400–427 (co-authors: A. Cetera-Włodarczyk, J. Hope).
 • “Out of a greate Laborinth of errors”: Lunar astronomy in London before Kepler, “Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science”, 76 (2022), 371–386.
 • The torquetum (or turqetum): Was it an observing instrument?, “Journal for the history of astronomy”, 53 (2022), 266–299.

Grants

 • The correspondence of Johannes Hevelius and European science of the 17th century, National Programme for the Development of Humanities, Principal Investigator: J. Włodarczyk, 2012–2014, 245 080 PLN.
 • Korespondencja Jana Heweliusza: Polish correspondents and the transmission of scholarly knowledge, National Programme for the Development of Humanities, Principal Investigator: J. Włodarczyk, 2015–2018, 380 765 PLN.
 • Tradition and novelty: Copernicanism, the idea of a plurality of worlds and astrology in Edward Gresham’s (1565–1613) Astrostereon, National Science Centre, Principal Investigator: J. Włodarczyk, 2015–2018, 169 210 PLN.
 • Voices from the periphery: Maria Cunitia and Elias von Löwen and the astronomy of the 17th century, National Science Centre, Principal Investigator: Włodarczyk, 2020–2023, 303 000,00 PLN.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION