Call for papers: międzynarodowa konferencja „Medycy polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939”

09.10.2017 | 30.03.2020

Sekcja Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jesienią następnego roku (2018) zamierza zorganizować międzynarodową konferencję na temat Medyków polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939. Konferencja zostanie zorganizowania z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania  niezależności i powrotu polskiej państwowości po czasach wieloletnich zaborów. Miejscem konferencji będzie prawdopodobnie Warszawa.

Konferencję zamierzamy poświęcić  lekarzom, aptekarzom ale i pielęgniarkom czy położnym podejmującym pracę na granicach naszych ziem w przygranicznych terenach Niemiec, Litwy, Czechosłowacji, Ukrainy i Rosji sowieckiej. Będziemy próbowali się zmierzyć z trudnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem tejże grupy na wspomnianych obszarach i ich pracą zawodową. Przede wszystkim będziemy próbowali poznać istniejące tam warunki, życie tamtejszych mieszkańców, ich kulturę, zwyczaje, a więc różne okoliczności, które w dużym stopniu mogły rzutować na rozwijaną tam działalność medyczną: realizowaną diagnostykę medyczną, terapię czy profilaktykę. W tych często specyficznych warunkach, w których pracowali lekarze i inni pracownicy lecznictwa będziemy starali się przybliżyć dzisiejszej rzeczywistości konkretnych ludzi wymienionych profesji,  którzy byli związani z tymi ziemiami lub decydowali się tam osiąść, prowadząc działalność zawodową a niejednokrotnie i naukową. Wykorzystamy do tych celów różne źródła w tym wspomnienia, pamiętniki, listy a także inne archiwalia medyków.

Sekcja Historii Nauki IHN PAN, w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu planuje w sprawie organizacji konferencji nawiązanie współpracy z Naczelną Izbą Lekarską a także z innymi izbami, samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi czy  odpowiednimi organami państwowymi.

Proponujemy zatem Państwu udział w konferencji, a także wspólne wydanie pracy zbiorowej na powyższy temat.

Udział w konferencji będzie płatny. Koszt udziału w tym wydania publikacji  (już w czasie jej trwania) 300 zł. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 30 XII 2017 r. drogą internetową na adres magda.pa@op.pl z dopiskiem Medycy polskiego pogranicza II RP lub pocztą na adres: Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00- 562 Warszawa – na załączonym poniżej formularzu.

Za Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Bożena Urbanek

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (plik tekstowy)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT