Lista potencjalnych promotorów i obszarów pracy naukowej w IHN PAN

Historia oświaty:

 1. Dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN – historia oświaty, nauk humanistycznych i kultury w xix wieku w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim
 2. Prof. dr hab. Kalina Bartnicka – historia instytucji kształcących i naukowych, wychowanie od XVIII do XX wieku
 3. Dr hab. Jan Szumski, prof. PAN – historia stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich ze szczególnym uwzględnieniem historii kontaktów naukowych i kulturalnych w XX wieku
 4. Prof. dr hab. Leszek Zasztowt – historia Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XIX–XX wieku: historia nauki, oświaty i kultury, problemy wyznaniowe, podziały społeczne (zwłaszcza dzieje szlachty); popularyzacja nauki, organizacje naukowe i towarzystwa, dzieje uniwersytetów, polityka rosyjska wobec mniejszości w Cesarstwie Rosyjskim i wobec narodów ZSRR

Historia nauk ścisłych:

 1. Prof. dr hab. Michał Kokowski – historia i filozofia nauk ścisłych, bibliometria
 2. Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk – historia astronomii, astronomia w kulturze
 3. Dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN – historia techniki, historia komunikacji, ochrona zabytków techniki, dziedzictwa przemysłowego, historia wojskowości
 4. Prof. dr hab. Bolesław Orłowski – historia techniki polska i powszechna w XIX i XX wieku
 5. Dr hab. Sławomir Łotysz, prof. PAN – historia techniki, historia transportu, historia przemysłu, historia ochrony środowiska
 6. Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN – historia matematyki, historia fizyki matematycznej i kosmologii
 7. Prof. dr hab. Robert Zaborowski – historia psychologii, historia filozofii, filozofia, filozofia uczuć
 8. Dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN – muzealnictwo nauki i techniki, historia nauki i techniki, wytwórczość i dziedzictwo instrumentarium naukowego

Historia medycyny, farmacji i chemii:

 1. Prof. dr hab. Bożena Urbanek – historia medycyny XIX i XX w. w Polsce i Europie; badania oparte na źródłach archiwalnych, kulturze materialnej, czasopiśmiennictwie – w tym sprawy z zakresu organizacji, metodyki i techniki pracy, poszczególnych specjalności i zawodów medycznych, a także polityki zdrowotnej
 2. Dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN – historia farmacji, XIX–XX wiek, wiedza o lecznictwie ludowym
 3. Dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN – historia nauk przyrodniczych
 4. Dr hab. Magdalena Paciorek, prof. PAN – historia medycyny powojennej w XX wieku
 5. Prof. dr hab. Halina Lichocka – chemia w służbie człowieka na przestrzeni wieków; funkcja chemii w historycznym rozwoju wiedzy o przyrodzie; historia leków naturalnych w świetle rozwoju nauki; znaczenie chemii dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego; chemiczny rodowód odkryć w naukach farmaceutycznych; między alchemią i chemią – oświeceniowy przełom w postrzeganiu tworzywa przyrody; a także biografistyka i historia prasy naukowej w XIX w.

Kultura umysłowa średniowiecza:

 1. Dr hab. Jerzy Kaliszuk, prof. PAN – historia kultury średniowiecznej, historia książki i księgozbiorów w okresie średniowiecza; paleografii i kodykologii
 2. Dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN – historia piśmiennictwa i starej książki

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT