Beata Pragert

14.09.2023

1. Rozprawa doktorska – mgr BPragert

Julita Komosa

27.09.2023

zaświadczenie o ukończeniu studium zawiadomienie o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) recenzje prof. dr. hab. Wiesława Cabana dr. hab. Mirosława Filipowicza dr. hab. Henryka Głębockiego rozprawa doktorska – mgr JEKomosa zawiadomienie o obronie

Danuta Ciesielska

14.06.2023

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: dr hab. Gabriela Besler dr hab. Stanisław Domoradzki dr hab. Maria Stinia dr hab. Anna Supruniuk Uchwała Komisji habilitacyjnej

Rafał Zaczkowski

27.09.2023

wszczęcie przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje dr. hab. Jana Korońskiego, prof. PK dr. hab. Jacka Rodzenia, prof. UJK zawiadomienie o obronie

Mikołaj Getka-Kenig

22.03.2023

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: prof. dr hab. Jarosław Kita prof. dr hab. Bożena Popiołek prof. dr hab. Stanisław Roszak dr hab. Maciej Mycielski Uchwała Komisji habilitacyjnej

Maria Krawczyk

15.12.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego dr. hab. Joanny Majchrzyk-Mikuły uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Michał Jasiński

17.11.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Witolda Kołbuka dr. hab. Huberta Łaszkiewicza uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Piotr Rataj

17.11.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Stanisława S. Niciei dr. hab. Grzegorza Hryciuka uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Marcin Wilczek

27.07.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Huberta Królikowskiego prof. dr. hab. Jerzego Maronia uchwała o nadaniu stopnia doktora

Jarosław Sobolewski

10.11.2022

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: prof. dr hab. Maciej Janeczek prof. dr hab. Dariusz Jarosz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman Uchwała Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej Uchwała o nadaniu stopnia


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT