Marcin Krasnodębski

25.04.2024

Wniosek Autoreferat Wykaz osiągnięć Skład komisji habilitacyjnej Recenzja – prof. dr hab. Marcin Sobczak Recenzja – dr hab. Stanisław Domoradzki Recenzja – prof. dr hab. Łukasz Sroka Recenzja – prof. dr hab. Maciej Janowski Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym

mgr Wiesława Nabielec

10.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Dzieje badań oraz wykorzystanie surowców balneologicznych w Uzdrowisku Kamień Pomorski Promotor: dr hab. Andrzej Wójcik, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 28 czerwca 2018 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. H. Kowalski Recenzja – dr hab. A. Krawiec Uchwała nr 70/2023

mgr inż. Tomasz Bladyniec

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Historia mostów kolejowych pod Cytadelą w Warszawie Promotor: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 25 kwietnia 2019 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. M. Mistewicz Recenzja – prof. W. Radomski Uchwała nr 69/2023

mgr Agnieszka Fabiańska

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Od komentarza sensu literalnego Biblii do historii biblijnej. „Historia scholastica” Piotra Comestora a „Biblia Curtata Promotor: dr hab. Jacek Soszyński, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 28 czerwca 2018 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – prof. M. Olszewski Recenzja – dr hab. D. Rojszczak-Robińska […]

mgr Beata Pragert

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Przemiany funkcjonalne i przestrzenne Oficyny Kuchennej Pałacu w Wilanowie Promotor: dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW Promotor pomocniczy: dr Jarosław Kurkowski Data wszczęcia postępowania: 4 listopada 2021 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. A. Bender Recenzja – prof. R. Kotowski Recenzja – […]

mgr Julita Komosa

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Historia a polityka. Ukraina w rosyjskiej podręcznikowej narracji historycznej: ewolucje idei, celów, instrumentów. Promotor: dr hab. Jan Szumski, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 20 października 2022 r. Data zakończenia postępowania: 26 października 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – prof. W. Caban Recenzja – dr hab. M. Filipowicz Recenzja – […]

Danuta Ciesielska

25.04.2024

Wniosek Autoreferat Wykaz osiągnięć Skład Komisji habilitacyjnej Recenzja – dr hab. Gabriela Besler Recenzja – dr hab. Stanisław Domoradzki Recenzja – dr hab. Maria Stinia Recenzja – dr hab. Anna Supruniuk Uchwała Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Rafał Zaczkowski

27.09.2023

wszczęcie przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje dr. hab. Jana Korońskiego, prof. PK dr. hab. Jacka Rodzenia, prof. UJK zawiadomienie o obronie

Mikołaj Getka-Kenig

25.04.2024

Wniosek Autoreferat Wykaz osiągnięć Skład Komisji habilitacyjnej Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Kita Recenzja – prof. dr hab. Bożena Popiołek Recenzja – prof. dr hab. Stanisław Roszak Recenzja – dr hab. Maciej Mycielski Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym Uchwała Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Maria Krawczyk

15.12.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego dr. hab. Joanny Majchrzyk-Mikuły uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT