Monografie z Dziejów Oświaty

Redaktorzy: Łukasz Kurdybacha (1957–1972), Józef Miąso (1973–2009), Leszek Zasztowt (od 2009).

1 Łukasz Kurdybacha, Działalność pedagogiczna Stanisława Konarskiego, Wrocław 1957, ss. 131.
2 Eugenia Podgórska, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807–1831, Warszawa 1960, ss. 192.
3 Józef Miąso, Uniwersytet dla wszystkich, Warszawa 1960, ss. 187.
4 Janina Lubieniecka, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, Warszawa 1960, ss. 219.
5 Stanisław Tync, Ślązak Ulryk Schober konrektor i działacz kulturalny toruński (1559–1958), Wrocław 1960, ss. 273.
6 Tadeusz Mizia, Szkolnictwo parafialne w czasach Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1964, ss. 203.
7 Józef Miąso, Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815–1915, Wrocław 1966, ss. 324.
8 Jan Dobrzański, Ze studiów nad szkolnictwem elementarnym Lubelszczyzny w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1968, ss. 152.
9 Karol Poznański, Reforma szkolna w Królestwie Polskim w 1862 roku, Wrocław 1968, ss. 342.
10 Bella Sandler, Wychowanie przedszkolne i kształcenie w Królestwie Polskim, Wrocław 1968, ss. 208.
11 Zygmunt Ruta, Szkoły tarnowskie w XV–XVIII w., Wrocław 1968, ss. 232 s.
12 Klemens Trzebiatowski, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1970, ss. 367.
13 Kalina Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX wieku 1764–1831, Wrocław 1971, ss. 280.
14 Feliks W. Araszkiewicz, Szkoła średnia ogólnokształcąca w Polsce w latach 1918–1932, Wrocław 1972, ss. 219.
15 Irena Szybiak, Szkolnictwo Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim, Wrocław 1973, ss. 260.
16 Stanisław Mauersberg, Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944–1948, Wrocław 1974, ss. 263.
17 Franciszek Filipowicz, Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego: 1873–1925, Wrocław 1974, ss. 203.
18 Wanda Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976, ss. 203.
19 Renata Dutkowa, Szkolnictwo średnie Krakowa w pierwszej połowie XIX w.: (1801–1846), Wrocław 1976, ss. 226.
20 Marianna Krupa, Fryderyk Adolf Diesterweg i jego wpływ na polską pedagogikę w XIX wieku, Wrocław 1976, ss. 207.
21 Komeński a współczesność: materiały Polsko-Czechosłowackiej Konferencji Komeniologicznej zorganizowanej z okazji XXX-lecia Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, pod red. Tadeusza Bieńkowskiego, Wrocław 1977, ss. 63.
22 Tadeusz Kamiński, „Przegląd Pedagogiczny” (1882–1905): zarys monograficzny, Wrocław 1978, ss. 203.
23 Kalina Bartnicka, Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego, Wrocław 1980, ss. 444.
24 Tadeusz Bieńkowski, Komeński w nauce i tradycji, Wrocław 1980, ss. 106.
25 Irena Szybiak, Nauczyciele szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej, Wrocław 1980 ss. 191.
26 Janina Chodakowska, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944–1951, Wrocław 1981, ss. 195.
27 Jadwiga Sutyła, Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław 1982 ss. 231.
28 Jan Draus, Ryszard Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945, Wrocław 1984, ss. 295.
29 Krzysztof Kabziński, Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880–1939), Wrocław 1985, ss. 219.
30 Kamilla Mrozowska, Funkcjonowanie systemu szkolnego Komisji Edukacji Narodowej na terenie Korony w latach 1783–1793, Wrocław 1985, ss. 312.
31 Wojciech Grzelecki, Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588–1773: problematyka kształcenia i wychowania, Wrocław 1986, ss. 166.
32 Leszek Zasztowt, Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1864–1905, Wrocław 1989, ss. 277.
33 Stanisław Mauersberg, Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej: społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty, Wrocław 1988, ss. 129.
34 Ryszard Terlecki, Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Wrocław 1990, ss. 259.
35 Stanisław Mauersberg, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944–1948, Wrocław 1991, ss. 203.
36 Jerzy Szews, Filomaci pomorscy: tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830–1920, Warszawa 1992, ss. 416.
37 Jan Ryś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995, ss. 150.
38 Katarzyna Dormus, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850–1914, Warszawa 1998, ss. 255.
39 Joanna Schiller, Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795–1862, Warszawa 1998, ss. 488.
40 Katarzyna Dormus, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826–1918, Warszawa 2006, ss. 453.
41 Joanna Schiller, Universitas rossica: koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863–1917, Warszawa 2008, ss. 707.
42 Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy: kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915–1920, Warszawa 2009, ss. 288.
43 Jan Witold Chmielewski, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941–1948, Warszawa 2013, ss. 216.
44 John Connelly, Zniewolony uniwersytet: sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956, przekł. Witold Rodkiewicz, Warszawa 2013, ss. 427.
45 Hanna Krajewska, Protestanci w Łodzi 1815–1914: między edukacją a ewangelizacją, Warszawa 2014, ss. 541.
46 Andrzej Smolarczyk, Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919–1939, Warszawa 2014, ss. 540.
47 Iwona H. Pugacewicz, Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017, ss. 702.
48 Michał Piekarski, Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie (1912–1944), Warszawa 2017, ss. 461.
49 Anna Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795–1918, Warszawa 2017, ss. 864.
50 Joanna Grabowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945–1956, Warszawa 2018, ss. 415.
51 Jan Wnęk, Światowa medycyna w polskiej nauce i dydaktyce lekarskiej. Pedagogiczny aspekt dyfuzji nauki, cz. 1–2, Warszawa 2020, ss. 606, 738.
52 Paulina Pludra-Żuk, „Aurora” Piotra Rigi: średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich, Warszawa 2021, ss. 318.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT