Dla sygnalistów

Sygnalisto, w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje wewnętrzny kanał dokonywania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa Unii Europejskiej. Jeżeli masz wiedzę lub podejrzenia na temat nieprawidłowości, które posiadłeś w związku z pracą wykonywaną na rzecz tutejszego Instytutu lub jego podwykonawców albo dążeniem do zawarcia umowy, masz możliwość zgłoszenia tego. Otrzymasz gwarancje poufności oraz ochrony, jaka należy się sygnalistom (ochrona, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).

Warunkiem objęcia ochroną jest jednak, abyś w momencie dokonywania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa UE jest prawdziwa i że informacja taka jest zgodna z zakresem ww. dyrektywy.

Zgłoszenia możesz dokonać na 2 sposoby:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sygnalista.ihn@bims.info lub
  • listownie na adres: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, z dopiskiem „Sygnalista” umieszczonym na wierzchniej części koperty, bez konieczności wskazywania nadawcy lub
  • osobiście, po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej (sygnalista.ihn@bims.info).

Jeżeli jednak masz obawy, że zgłoszenie mogłoby – pomimo przyjętych w Instytucie procedur – skutkować działaniami odwetowymi, możesz skorzystać bezpośrednio z tzw. zewnętrznego kanału zgłoszeń, przekazując swoje informacje do właściwych organów.

Ponadto, jeżeli pomimo skorzystania z kanału wewnętrznego lub zewnętrznego nie otrzymałeś odpowiedzi w terminie lub masz uzasadnione podstawy sądzić, że naruszenie prawa Unii może stanowić bezpośrednie i oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego lub jest prawdopodobne, że zgłoszenie zewnętrzne umożliwi podjęcie działań utrudniających zaradzeniu naruszenia lub podjęcie działań odwetowych, możesz skorzystać z tzw. ujawnienia publicznego. Oznacza to podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu. Dokonując takiego ujawnienia przysługuje Ci ochroną właściwą dla sygnalistów, jeżeli w momencie dokonywania ujawnienia będziesz miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem ujawnienia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa i że informacja taka jest zgodna z zakresem dyrektywy (w szczególności, że dotyczy naruszania prawa Unii Europejskiej).

Szczegółowe zasady przyjmowania zgłoszeń znajdują się tutaj.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT