Historia leków naturalnych

Redaktor: Barbara Kuźnicka (1986–2007)

1 Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, pod red. Barbary Kuźnickiej. Warszawa 1986, ss. 353.
2 Natura i kultura. Współzależności w dziejach lekoznawstwa, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1989. ss. IV, 197.
3 Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993, ss. 168.
4 Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993, ss. 147.
5 Materia pharmaceutica, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1999, ss. 196.
6 Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 2007, ss. 177.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT