O Instytucie

Statut Instytutu Historii Nauki PAN

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk został powołany do życia w 1954 r. i funkcjonował pod różnymi nazwami:

do 1958 Zakład Historii Nauki PAN
1958-1974 Zakład Historii Nauki i Techniki PAN
1974-1977 Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
1977-1994 Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN
1994-2014 Instytut Historii Nauki PAN
od 2014 Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Uprawiane specjalności naukowe, odzwierciedlające polską koncepcję historii nauki to:

  • historia nauki
  • historia nauk społecznych
  • historia nauk ścisłych
  • historia nauk technicznych
  • historia oświaty

Prace naukowe skupiają się w siedmiu pracowniach:

W wyniku ewaluacji jednostek naukowych przeprowadzonej w 2022 r. Instytutowi została przyznana kategoria A – zob. Decyzja z dn. 13 stycznia 2023 r.

Instytut Historii Nauki PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Instytut posiada bibliotekę naukową, a także własne wydawnictwo.

Obecnie wydawane się następujące czasopisma:

i serie:

Kontakt

Instytut Historii Nauki PAN
00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72, pok. A09
Tel. +48 22 65 72 746
E-mail ihn@ihnpan.pl
NIP 525-000-87-84
Regon 000326411

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT