Rekrutacja na studia doktoranckie na rok 2018/2019

21.10.2019

Studium Doktoranckie IHN PAN ogłasza nabór na niestacjonarne płatne studia doktoranckie z historii nauki, techniki i kultury. Dokumenty można składać od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2018. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym oraz program studiów znajdują się w zakładce Studia Doktoranckie. Studia skierowane są do osób zainteresowanych przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej historii oświaty i wychowania, […]

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie

21.10.2019

Rada Naukowa IHN PAN na posiedzeniu 26 października 2017 otworzyła rekrutację uzupełniającą na studia doktoranckie. Dokumenty można składać od 1 listopada do 31 grudnia 2017. Zajęcia rozpoczną się od semestru letniego. Czesne za semestr wynosi 2000 PLN. Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym oraz nowy program studiów znajdują się w zakładce Studia Doktoranckie.

Rekrutacja do Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury 2016/2017

21.10.2019

Postępowanie kwalifikacyjne i opłaty w Studium Doktoranckim Historii Nauki i Kultury 2016/2017 Nabór na studia doktoranckie w Instytucie Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN będzie się odbywał na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnego z Regulaminem Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN. Kandydaci na studia doktoranckie powinni zapoznać się z Regulaminem Studium […]

Misja

17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie jest czołową placówką naukową w Polsce, prowadzącą badania naukowe w dziedzinie historii nauki i techniki. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorem wielu ogólnopolskich programów badawczych, organizatorem konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wydawcą cenionych serii wydawniczych i […]

Profil absolwenta

17.04.2022

Podczas czterech lat studiów w Studium Doktoranckim Historii Nauki, Techniki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie słuchacze otrzymają wiedzę na temat współczesnego standardu historiografii nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Uzyskanie takiego zakresu kompetencji ma umożliwić absolwentom Studium formułowanie nowych problemów badawczych oraz samodzielną pracę naukową. Zajęcia ukazujące […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT