Pracownia Naukoznawstwa

Pracownicy


Przy Pracowni Naukoznawstwa afiliowane są także zespoły specjalistyczne:

 • Zespół ds. czasopism
 • Zespół ds. otwartego dostępu, humanistyki cyfrowej oraz narzędzi komunikacji naukowej
 • Zespół ds. ewaluacji dorobku naukowego i polityki naukowej

Zakres i główne kierunki badań

Pracownia Naukoznawstwa zajmuje się zagadnieniami natury teoretycznej, praktycznej oraz użytkowej z zakresu zintegrowanego naukoznawstwa.

Tak rozumiana dyscyplina wiedzy naukowej jest splotem wielu dyscyplin szczegółowych, takich jak m.in.: historia nauki, filozofia nauki, socjologia wiedzy naukowej, polityka nauki, psychologia odkrycia naukowego, etyka, nauki prawne, komunikacja naukowa, naukometria oraz bibliometria, a celem jej uprawiania jest poznawanie struktury i mechanizmów tworzenia nauki oraz zwiększenie efektywności rozwijania nauki.

Bardzo ważną rolę w działaniach Pracowni będzie odgrywać wykorzystanie efektu synergii i samosprzężenia, jaki powstaje na skutek oddziaływania różnych komplementarnych ujęć interpretacyjnych, charakteryzujących zintegrowane naukoznawstwo.

Główne kierunki badań (alfabetycznie):

 • analiza aktów prawnych dotyczących organizowania działalności naukowej,
 • analiza modeli ewaluacji dorobku naukowego,
 • analiza polityki naukowej,
 • bibliografia bieżąca historii nauki i techniki,
 • dawne i współczesne narzędzia komunikacji naukowej,
 • ewaluacja czasopism naukowych,
 • fundamentalne ograniczenia bibliometrii,
 • historia naukoznawstwa,
 • humanistyka cyfrowa,
 • ideologia „punktozy” i „grantozy”,
 • międzynarodowa i krajowa współpraca naukowa z zakresu historii nauki,
 • otwarty dostęp,
 • racjonale metody rozwijania czasopism naukowych,
 • zalety, ograniczenia oraz wady baz indeksacyjnych czasopism.

Tematy badawcze

 • „Analiza modeli ewaluacji dorobku naukowego”; „Analiza polityki naukowej”; „Ewaluacja czasopism naukowych, w tym polskich czasopism z historii nauki”; „Fundamentalne ograniczenia bibliometrii”; „Krytyka ideologii „punktozy” i „grantozy”; „Międzynarodowa i krajowa współpraca naukowa z zakresu historii nauki”; „Zalety, ograniczenia oraz wady baz indeksacyjnych czasopism” (M. Kokowski).
 • „Bibliografia bieżąca historii nauki i techniki” (D. Kozłowska).
 • „Historia naukoznawstwa” (S.J. Zamecki).
 • „Ewaluacja dorobku naukowego i polityki naukowej” (M. Kokowski (IHN PAN, IOI PAN); pracownicy spoza IHN PAN: J. Jeszke (UAM), M. Rembierz (UŚ), P. Stec (UO), M. Szulc-Kotowska (IIiTD PAN, IOI PAN), W.Włoskowicz (IJP PAN)).
 • „Otwarty dostęp, humanistyka cyfrowa oraz narzędzia komunikacji naukowej” (M. Kokowski, M. Jasiński, J. Kozakowski, D. Kozłowska).
 • „Racjonalne metody rozwijania czasopism naukowych” (M. Kokowski (kier.), M. Getka-Kenig, M. Jasiński, M. Paciorek, D. Sunderland, R. Zaborowski; pracownicy spoza IHN PAN: J. Gęgotek (UW); Ł. Jeszke (Biblioteka Politechniki Poznańskiej); M. Rembierz (UŚ).

Seminaria i konferencje Pracowni Naukoznawstwa

Komunikacja między osobami związanymi z Pracownią i Zespołami Pracowni będą odbywały się głównie albo nawet wyłącznie zdalnie poprzez organizowanie wideokonferencji i przesyłanie e-maili.

Zobacz lista organizowanych wydarzeń – link.

Współpraca badawcza

 • Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN
 • Komisja Historii Nauki PAU
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Komitet Naukoznawstwa PAN

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT