Seminaria doktoranckie z historii medycyny

Sekcja Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Bożeny Urbanek od ponad 10 lat prowadzi comiesięczne seminaria doktoranckie z cyklu:

Polska prasa medyczna i archiwalia urzędowe jako źródła historyczne w badaniach nad problematyką zdrowia i choroby XIX i XX wieku

W podanym powyżej czasie wypromowanych zostało 9 doktorantów a kolejne osoby mają rozpoczęte przewody doktorskie. Należy również zaznaczyć, iż w spotkaniach uczestniczą coraz częściej także osoby po doktoracie, a obecnie przygotowujące się do otwarcia przewodu habilitacyjnego a nawet osoby posiadające już tytuł. Stałymi uczestnikami są profesorowie z innych uczelni wyższych.

Liczba uczestników spotkań waha się od 14-18 osób. Nasi potencjalni doktoranci wywodzą się z różnych środowisk naukowych m.in. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród uczestników seminariów są m.in. absolwentki wydziału pielęgniarstwa, lekarze, farmaceuci, historycy, historycy nauki, archiwiści, historycy wychowania, pedagodzy. Należy też podkreślić, iż na nasze spotkania przybywają również lekarze i historycy medycyny z Litwy oraz z Niemiec.

Tematyka spotkań jak i podejmowanych prac doktorskich i habilitacyjnych jest różnorodna. Dotychczasowe badania uczestników naszych seminariów dotyczyły m.in. problematyki higieny i profilaktyki dzieci oraz młodzieży, podejmowanej w prasie medycznej II RP, opieki nad dzieckiem chorym w polskiej prasie medycznej XIX w. Ponadto interesowano się tematyką: dzieci nieślubnych w XIX w, pielęgniarstwa społecznego na wschodnich rubieżach II RP, gruźlicy w literaturze okresu Młodej Polski, organizacji izb lekarskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, polskich uzdrowisk , kształtowania się opieki hospicyjnej w Warszawie na przełomie XIX i XX w, a także rozwojem średniego szkolnictwa medycznego w PRL.

Obecnie w toku przygotowań są prace poświęcone zagadnieniom: działalności społeczno-politycznej kadry naukowej Wydziału Lekarskiego UW w okresie II RP; działalności społeczno-opiekuńczej zgromadzeń zakonnych w diecezji płockiej, emigracji lekarskiej do Niemiec w połowie XX w czy opiece położniczej w Warszawie w XIX w.

W ramach seminarium przygotowywane są również prace habilitacyjne. Ich dotychczasowa tematyka dotyczyła: metodyki leczenia ran w Powstaniu Warszawskim; kształtowania się środowiska studentów wydziałów Lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/49 oraz opieki geriatrycznej.

Uczestnicy seminarium przygotowują także konferencje naukowe, dotychczasowe prowadzone były wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym a poświęcone: szpitalnictwu i śląskim zgromadzeniom zakonnych a także tematyce różnych zawodów medycznych, funkcjonujących na ziemiach polskich w XIX i XX w ( cykl konferencji 2004-2012). Konferencje stawały się też okazją do prezentacji zbiorczych publikacji związanych z jej aktualną tematyką.

Seminaria doktoranckie odbywają się raz w miesiącu, w okresie od października do czerwca. Raz w roku organizowane jest seminarium wyjazdowe; dotąd uczestnicy seminarium odwiedzili: Niedzicę, Pszczynę, Opinogórę, Białystok – Druskienniki (na Litwie), czeską Pragę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w seminariach:

10 X 2017 r., godz. 13.00

14 XI 2017 r., godz. 13.00

23 I 2018 r., godz. 13.00

27 II 2018 r., godz. 13.00

20 III 2018 r., godz. 13.00

17 IV 2018 r., godz. 13.00

15 V 2018 r., godz. 13.00

20 XI 2018 r., godz. 13.00

11 XII 2018 r., godz. 13.00

15 I 2019 r., godz. 13.00

19 III 2019 r., godz. 13.00

25 VI 2019 r., godz. 13.00

15 X 2019 r., godz. 13:00

17 XII 2019 r., godz. 13.00

14 I 2020 r., godz. 13.00

10 III 2020 r., godz. 13.00

23 II 2021 r., godz. 13.30

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT