Rozprawy z Dziejów Oświaty


„Rozprawy z Dziejów Oświaty” to jedno z najstarszych ogólnopolskich czasopism poświęconych historii oświaty, wychowania oraz dziejom polskiej i powszechnej kultury edukacyjnej. Ukazuje się od 1958 r. Jego redaktorami naczelnymi byli Łukasz Kurdybacha (1958–1973) i Józef Miąso (1973–2009). Od 2009 r. pismem kieruje Joanna Schiller-Walicka.

Czasopismo składa się z trzech działów: artykułów, materiałów i recenzji. Zamieszczane są także sprawozdania z ważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji i sesji poświęconych historii edukacji. Publikowane są wyłącznie materiały oryginalne w językach polskim, rosyjskim i angielskim.

Wszystkie publikowane artykuły podlegają ocenie niezależnych ekspertów. Od ich opinii, przedstawionej w formularzu recenzyjnym, w połączeniu z oceną całego Kolegium Redakcyjnego, zależy decyzja o publikacji.

Redakcja prowadzi nabór ciągły tekstów. Więcej szczegółów w sekretariacie redakcji: rozprawy@ihnpan.pl.

Redakcja Kontakt
Instrukcja wydawnicza Formularz recenzji

W rankingu czasopism punktowanych MEiN z 21 grudnia 2021 r. pismo otrzymało 70 punktów.

W ewaluacji ICI Journals Master List 2017 uzyskało wskaźnik ICV w wysokości 55,61 punktów.

Od października 2015 r. znajduje się na liście ERIH PLUS.

Od 2010 roku jest indeksowane na łamach International Bibliography of the History of Education and Children’s Literature.

  • Bibliografia za lata 2010–2012: History of Education & Children’s Literature VIII, 2 (2013), s. 729-109.
  • Bibliografia za 2013 rok: History of Education & Children’s Literature IX, 2 (2014), s. 853–1105.

Czasopismo jest dostępne na platformach:
BazHum – pełnotekstowy dostęp do tomów 1–48 z lat 1958–2011.
CEJSH – wykaz artykułów z angielskimi streszczeniami począwszy od tomu 43 z 2004 roku; pełnotekstowy dostęp począwszy od tomu 55 (2018).
Biblioteka Nauki – pełnotekstowy dostęp począwszy od tomu 55 (2018).

Zawartość
tom 47 (2010) tom 48 (2011) tom 49 (2012)
tom 50 (2013) tom 51 (2014) tom 52 (2015)
tom 53 (2016) tom 54 (2017) tom 55 (2018)
tom 56 (2019) tom 57 (2020) tom 58 (2021)
tom 59 (2022) tom 60 (2023)
Bibliografia zawartości „Rozpraw” 1958–2013

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT