Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

Pracownicy

Zakres i główne kierunki badań

Zakres tematyczny działań Pracowni obejmuje badania dwudziestowiecznych ruchów i prądów intelektualnych, które oddziaływały na dziedziny nauki – zarówno humanistyczne i społeczne jak i techniczne. Pośród dominujących tematów badawczych wyodrębnić można historię historiografii rozpatrywaną na szerokim tle społeczno-politycznym; źródłoznawstwo do dziejów polsko-sowieckich relacji naukowych; wpływy ideowo-kulturowe w architekturze i urbanistyce oraz wynikające z tego przekształcenia przestrzeni publicznej, a także relacje międzynarodowe na płaszczyznach naukowo-intelektualnych.

W orbicie zainteresowań pracowników Pracowni znajduje się biografistyka historyków, instytucjonalne uwarunkowania rozwoju nauk historycznych w różnych obszarach dwudziestowiecznej Polski, polityczne i społeczne konteksty działalności dziejopisów, zagadnienia transferu i recepcji zagranicznych prądów metodologicznych i koncepcji badawczych w historiografii polskiej, pozyskanie i publikacja nowych źródeł do tej dyscypliny (pamiętnikarstwo, diarystyka, epistolografia, oral history).

Przedmiotem badań prowadzonych w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych są także nurty intelektualne determinujące podejście i sposób myślenia o projektowaniu i realizacji architektonicznej. Dwudziestowieczne prądy ideowe miały niebagatelny wpływ na rozwój światowej architektury, urbanistyki i budownictwa. Do zagadnień dominujących należy okres „rewolucji nowoczesności” (1910–1934, awangarda europejska i rosyjska); architektury totalitaryzmów oraz tak zwana druga fala modernizmu – powojenny rozwój stylu międzynarodowego podbudowany ideologicznie koncepcjami socjalnymi.

Interdyscyplinarny charakter badań, skupienie się na perspektywie teoretycznej i ideologicznej pozwala na uzupełnienie i powiązanie badań prowadzonych w innych pracowniach IHN PAN, m.in. Pracowni Historii Techniki oraz Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT