Medycyna Nowożytna

Aktualna strona pisma / Current journal’s website: 

https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Medycyna Nowożytna tom 19 z 1

 

ISSN 1231-1960

https://medycynanowozytna.locloud.pl/

Pismo poświęcone zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale i szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 roku przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na Studia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

 

Pismo składa się z działów:

1. Studia – zawierają prace o charakterze syntetycznym;

2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;

3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;

4. Z archiwów i bibliotek

5. Recenzje i omówienia

6. Kronika życia naukowego

 

Zgłoszenia artykułów (patrz: regulamin) prosimy przesyłać na adres: magda.pa@op.pl

Redakcja przyjmuje nie publikowane w innych czasopismach prace o syntetycznyne zawierające własne wnioski i refleksje autorów oraz teksty o charakterze źródłowym, bibliograficznym lub analitycznym. Prace prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu wraz ze streszczeniami o objętości 0.5 –1 stron (w j. polskim i j. angielskim). Artykuł powinien również zawierać 3-4 słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim) oraz bibliografię artykułu. Prosimy też o dołączenie płyt CD z tekstem zapisanym w programie MS Word dokument. Możliwe jest również przesłanie artykułu drogą elektroniczną na adres : magda.pa@op.pl

Należy załączyć oświadczenie Autora o nie złożeniu nadesłanego tekstu w innym wydawnictwie oraz jego zgodę na opublikowanie danych osobowych, adresu mailowego (prosimy też o przesłanie krótkiej notki o Autorze, zawierającej m.in. wykształcenie, zawód, instytucję naukową jaką prezentuje, zainteresowania badawcze, tytuły większych prac czy publikacji). Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwu lub trzykrotnej anonimowej recenzji. Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości Autora. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu materiału do druku podejmuje Komitet Redakcyjny. Artykuł przyjęty do druku ukaże się w terminie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o jego zakwalifikowaniu.

Indeksacja w bazach danych

BAZHUM (1994-2011)

ERIH PLUS – 2015 – 10 p.

ICI Journals Master List 2016. ICI 2016 – 53,8

Liczba punktów MNISW – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C /https://punktacjaczasopism.pl/rez.php/

Dostęp online:

BAZHUM (1994-2011)

medycynanowozytna.locloud.pl (2008-2018)

Strony internetowe dotychczasowe 

https://www.ihnpan.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

https://medycynanowozytna.locloud.pl/

REDAKCJA

KONTAKT

OFERTA WYDAWNICZA

REGULAMIN

AUTORZY

ETYKA PUBLIKOWANIAPUBLICATION ETHICS

Zawartość:


1992 – Zeszyt sygnalny
1994 – T. 1, zeszyt 1
1994 – T. 1, zeszyt 2
1995 – T. 2, zeszyt 1
1996 – T. 2, zeszyt 2
1996 – T. 3, zeszyt 1-2
1997 – T. 4, zeszyt 1-2
1998 – T. 5, zeszyt 1
1998 – T. 5, zeszyt 2
1999 – T. 6, zeszyt 1
1999 – T. 6, zeszyt 2
2000 – T. 7, zeszyt 1
2000 – T. 7, zeszyt 2
2000 – T. 8, zeszyt 1
2001 – T. 8, zeszyt 2
2002 – T. 9, zeszyt 1-2
2003 – T. 10, zeszyt 1-2
2004 – T. 11, zeszyt 1
2004 – T. 11, zeszyt 2
2005 – T. 12, zeszyt 1-2
2006 – T. 13, zeszyt 1-2
2007 – T. 14, zeszyt 1-2
2008 – T. 15, zeszyt 1-2 English summaries
2009/2010 – T. 16, zeszyt 1-2 English summaries
2011 – T. 17, zeszyt 1 English summaries
2012 – T. 18, zeszyt 1-2 English summaries
2013 – T. 19, zeszyt 1 English summaries
2013 – T. 19, zeszyt 2 English summaries
2014 – T. 20, zeszyt 1 English summaries
2014 – T. 20, zeszyt 2 English summaries
2015 – T. 21, zeszyt 1 English summaries (PDF)
2015 – T. 21, zeszyt 2 English summaries (PDF)
2016 – T. 22, zeszyt 1 English summaries (PDF)
2016 – T. 22, zeszyt 2 English summaries (PDF)
2017 – T. 23, zeszyt 1 English summaries (PDF)
2017 – T. 23, zeszyt 2 English summaries (PDF)
2018 – T. 24, zeszyt 1 English summaries (PDF)
2019 – T. 25, zeszyt 1 English summaries (PDF)
2019 – T. 25, zeszyt 2 English summaries (PDF)
2020 – T. 26, zeszyt 1 English summaries (PDF)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT