Archiwum Dziejów Oświaty

Redaktorzy: Łukasz Kurdybacha (1959–1974), Kalina Bartnicka (od 1976).

1 Historia Domus Varsaviensis Scholarum Piarum, oprac. Ludwik Chmaj, Wrocław 1959, ss. 218.
2 Źródła do dziejów Akademii Chełmińskiej (1386–1815), oprac. Jadwiga Lechicka, Wrocław 1963, ss. 280.
3 Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786–1794, oprac. Tadeusz Mizia, Wrocław 1969, ss. 408.
4 Wilhelm Kaliński, Dziennik 1787–1788, oprac. Łukasz Kurdybacha, Wrocław 1968, ss. XXIX, 89.
5 Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1785, oprac. Mieczysława Mitera-Dobrowolska, Wrocław 1973, ss. 492.
6 Raporty generalnych wizytatorów Szkół Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim (1782–1792), oprac. Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Wrocław 1974, ss. 598.
7 Instrukcje dla wizytatorów generalnych szkół Komisji Edukacji Narodowej 1774–1794, oprac. Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Wrocław 1976, ss. XIV, 244.
8 Korespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych 1774–1809, oprac. Bożena Michalik, Wrocław 1978, ss. 255.
9 Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii 1860–1873, oprac. Czesław Majorek, Wrocław 1980, ss. 255.
10 Raporty Szkoły Głównej Koronnej o generalnych wizytach szkół Komisji Edukacji Narodowej 1787–1793, wybór, wstęp Kamilla Mrozowska, przypisy i indeksy oprac. Anna Zielińska, Wrocław 1981, ss. XXXVI, 265.
11 Album studentów Akademii Zamojskiej 1595–1781, oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994, ss. 604.
12 Listy z prowincji. Korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779–1794, zebrała, wstęp, przypisy, indeksy Kamilla Mrozowska, Warszawa 1998, ss. 432.
13 Ratio atque institutio studiorum SJ czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. Kalina Bartnicka, Tadeusz Bieńkowski, Warszawa 2000, ss. 129.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT