Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki


„Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Instytut Historii Nauki PAN w półrocznym cyklu od 1992 roku. Czerpiąc z bogatej tradycji serii wydawniczej Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, zainicjowanej w 1953 roku przez Bogdana Suchodolskiego, czasopismo obejmuje wszystkie subdyscypliny historii nauki. Na łamach „Analecta” ukazują się zarówno obszerne rozprawy, jak i opracowania drobniejsze, edycje krytyczne źródeł oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Wybrane numery, redagowane we współpracy z wybitnymi uczonymi, dotyczą tematów o szczególnym znaczeniu dla dziejów myśli naukowej.

Wszystkie opublikowane prace dostępne są bezpłatnie na stronie wydawcy i w Bibliotece Nauki. Czasopismo jest indeksowane w BazHum, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Index Copernicus.

Redakcja przyjmuje propozycje w językach polskim i angielskim w trybie ciągłym. Numery półrocznika ukazują się odpowiednio w końcu czerwca i w końcu grudnia każdego roku. Redakcja nie pobiera opłat za przyjęcie artykułów do druku i nie płaci honorariów.

W ostatnim rankingu Ministerstwa Edukacji i Nauki (17.07.2023) czasopismo otrzymało 70 punktów.

Artykuły objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0, co oznacza, że każdy może kopiować i rozpowszechniać materiał za darmo.


 

 

Adres: Instytut Historii Nauki im. L. I A. Birkenmajerów, PAN, 00-330 Warszawa,
ul. Nowy Świat 72, pok. A 16

Telefon: (+48 22) 657 27 30, (+48 22) 657 27 46

E-mail: czasopismo.analecta@gmail.com

ISSN: 1509-0957

Redakcja

Jerzy Kaliszuk (redaktor naczelny)

Alicja Urbanik-Kopeć (zastępca redaktora)

Michał Siermiński (sekretarz redakcji)

Karolina Karpińska (kierownik działu Nova Litteraria)

Jakub Bajer

Jarosław Kurkowski

Dorota Kozłowska

Daniel Sunderland

Sławomir Szyller

Rada Naukowa

— Dr Rūta Čapaitė (Litwa)

— Prof. Magdolna Hargittai (Węgry)

— Prof. Ernst Homburg (Holandia)

— Prof. Brian Krostenko (USA)

— Prof. Halina Lichocka

— Prof. Jacek Soszyński

— Prof. Soňa Štrbáňová (Czechy)

— Prof. Ignacio Suay-Matallana (Hiszpania)

— Prof. Józef Szudy

— Prof. Jarosław Włodarczyk

— Prof. Zbigniew J. Wójcik

— Prof. Leszek Zasztowt

SPIS ZAWARTOŚCI

Instrukcja dla autorów

Oświadczenie autorskie   DOC   PDF

Formularz recenzji   DOC   PDF

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT