mgr Wiesława Nabielec

10.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Dzieje badań oraz wykorzystanie surowców balneologicznych w Uzdrowisku Kamień Pomorski Promotor: dr hab. Andrzej Wójcik, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 28 czerwca 2018 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. H. Kowalski Recenzja – dr hab. A. Krawiec Uchwała nr 70/2023

mgr inż. Tomasz Bladyniec

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Historia mostów kolejowych pod Cytadelą w Warszawie Promotor: dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 25 kwietnia 2019 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. M. Mistewicz Recenzja – prof. W. Radomski Uchwała nr 69/2023

mgr Agnieszka Fabiańska

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Od komentarza sensu literalnego Biblii do historii biblijnej. „Historia scholastica” Piotra Comestora a „Biblia Curtata Promotor: dr hab. Jacek Soszyński, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 28 czerwca 2018 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – prof. M. Olszewski Recenzja – dr hab. D. Rojszczak-Robińska […]

mgr Beata Pragert

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Przemiany funkcjonalne i przestrzenne Oficyny Kuchennej Pałacu w Wilanowie Promotor: dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW Promotor pomocniczy: dr Jarosław Kurkowski Data wszczęcia postępowania: 4 listopada 2021 r. Data zakończenia postępowania: 30 listopada 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – dr hab. A. Bender Recenzja – prof. R. Kotowski Recenzja – […]

mgr Julita Komosa

09.05.2024

Temat rozprawy doktorskiej: Historia a polityka. Ukraina w rosyjskiej podręcznikowej narracji historycznej: ewolucje idei, celów, instrumentów. Promotor: dr hab. Jan Szumski, prof. IHN PAN Data wszczęcia postępowania: 20 października 2022 r. Data zakończenia postępowania: 26 października 2023 r. Dokumenty: Streszczenie Rozprawa doktorska Recenzja – prof. W. Caban Recenzja – dr hab. M. Filipowicz Recenzja – […]

Rafał Zaczkowski

27.09.2023

wszczęcie przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje dr. hab. Jana Korońskiego, prof. PK dr. hab. Jacka Rodzenia, prof. UJK zawiadomienie o obronie

Maria Krawczyk

15.12.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej (pl.) streszczenie pracy doktorskiej (eng.) recenzje prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego dr. hab. Joanny Majchrzyk-Mikuły uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Michał Jasiński

17.11.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Witolda Kołbuka dr. hab. Huberta Łaszkiewicza uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Piotr Rataj

17.11.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Stanisława S. Niciei dr. hab. Grzegorza Hryciuka uchwała o nadaniu stopnia doktora uchwała o wyróżnieniu pracy doktorskiej

Marcin Wilczek

27.07.2022

uchwała o wszczęciu przewodu doktorskiego streszczenie pracy doktorskiej recenzje prof. dr. hab. Huberta Królikowskiego prof. dr. hab. Jerzego Maronia uchwała o nadaniu stopnia doktora


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT