Seminarium Mediewistyczne

Textus et cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych

Wspólne seminarium:

Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakładu Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakładu Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

(Poprzednio: Seminarium Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN i Manuscripta.pl, IHN PAN)

12 I 2024, godz. 10:30-12:30, za pośrednictwem Google Meet

mgr Zdzisław Koczarski (Pracownia Łaciny Średniowiecznej IJP PAN)

„Autor Plutarchus est”. Jana Długosza lektura Żywotów Plutarcha.

24 XI 2023, godz. 10:00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz (IH UWr)

Żaby i ludzie. XV-wieczny mnich tyniecki o Niemcach, ich języku i stosunkach polsko-niemieckich.

10 XI 2023, godz. 10:00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (WH UW)

Księgi sądowe wiejskie jako gatunek literacki.

23 VI 2023, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM

Dlaczego autor Kazań gnieźnieńskich „zepsuł” je, wprowadzając do tekstu glosy? O wartości stylistycznej i pragmatycznej polskich kazań średniowiecznych

26 V 2023, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Robert Zawadzki (UJD)

Macieja z Miechowa (1457-1523) metoda badania polskich dziejów (na przykładzie opowieści o Wandalach)

31 III 2023, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr hab. Rafał Wójcik (BU UAM)

Clypeus Spiritualis w szesnastowiecznych edycjach Krzysztofa Warszewickiego w kontekście 'długiego trwania’ średniowiecza

24 II 2023, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL)

Periphyseon Jana Szkota Eriugeny – epopeja metafizyczna wczesnego średniowiecza

27 I 2023, godz. 11.00, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie)

Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII-XIV w.

ARCHIWUM 2017-2022

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT