Danuta Ciesielska

14.06.2023

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: dr hab. Gabriela Besler dr hab. Stanisław Domoradzki dr hab. Maria Stinia dr hab. Anna Supruniuk Uchwała Komisji habilitacyjnej

Mikołaj Getka-Kenig

22.03.2023

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: prof. dr hab. Jarosław Kita prof. dr hab. Bożena Popiołek prof. dr hab. Stanisław Roszak dr hab. Maciej Mycielski Uchwała Komisji habilitacyjnej

Jarosław Sobolewski

10.11.2022

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: prof. dr hab. Maciej Janeczek prof. dr hab. Dariusz Jarosz prof. dr hab. Kazimierz Karolczak dr hab. Zbigniew Jastrzębowski-Hoffman Uchwała Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej Uchwała o nadaniu stopnia

Krzysztof Kopocinski

17.04.2022

Wniosek Autoreferat Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Skład komisji RDN Skład komisji IHN Harmonogram Recenzje: prof. dr hab. Andrzej Kierzek prof. dr hab. Robert Litwiński prof. dr hab. Aleksander Smoliński dr hab. Marek Dutkiewicz Uchwała Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Monika Zamachowska

14.04.2023

Wniosek Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Skład komisji Harmonogram Recenzje: prof. dr. hab. n. med. Wojciech Noszczyk prof. dr. hab. n. med. Edmund Waszyński dr. hab. n. med. Wiesław Markwitz Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Maria Ciesielska

14.04.2023

Wniosek Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Skład komisji Harmonogram Recenzje: prof. dr. hab. Barbara Engelking dr. hab. Alina Cała dr. hab. Barbara Szaynok Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Anna Pocica

14.04.2023

Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram Recenzje: prof. dr. hab. inż. Wojciecha Kapturkiewicza prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka dr. hab. Mirona Urbaniaka, prof. PAN Uchwała

Marek Mistewicz

14.04.2023

Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram Recenzje prof. dr. hab. inż. Jana Biliszczuka prof. dr. hab. Andrzeja M. Brandta prof. dr. hab. inż. Wojciecha Radomskiego Uchwała

Lilianna Wdowiak

17.04.2020

Uchwała Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram prac

Anna Paprocka-Lipińska

17.04.2020

Uchwała Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram prac


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT