Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”

Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN, realizowanych w ramach Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”, które w roku akademickim 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem platformy ZOOM. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Seminariach proszone są o kontakt mailowy z dr. Mateuszem Hübnerem (mhubner@ihnpan.pl lub mateuszhubner@wp.pl).

Rok akademicki 2023/2024

18 X 2023 od 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Instytut Filozofii UJD),

Uwagi nt. historii nauki i jej naukowego statusu

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

23 X 2023 od g. 15:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Marcin Krasnodębski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Z prądem czy pod prąd: wielkie trendy w organizacji francuskiej nauki (1870-2023)

13 XI 2023 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Monika Bednarczuk (Uniwersytet w Białymstoku)

Ezoteryka i świat akademicki w PRL. Wybrane problemy

20 XI 2023 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Czy potrzeba uregulowań prawnych funkcjonowania towarzystw naukowych?

4 XII 2023 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Ewaluacja czasopism z historii nauki w 2023 r. – model PN IHN PAN

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

mgr Dorota Kozłowska (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Ewaluacja polskich czasopism z historii w 2023 r. – model PN IHN PAN

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

11 XII 2023 od g. 18:00 za pośrednictwem platformy ZOOM

Seminarium poświęcone książce śp. prof. dr. hab. Piotra Hübnera „Encyklopedia polskiej nauki akademickiej”

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

13 XII 2023 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Uczeni wobec biurokratyzacji nauki w II Rzeczypospolitej

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

8 I 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Anita Magowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Fundacja „Nauka i Praca”, dzieło Heliodora Święcickiego, Cyryla Ratajskiego i Adama Wrzoska, jako czynnik stymulujący rozwój nauki polskiej

15 I 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Ryszard Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

Geneza i kształtowanie się idei powstania Muzeum Historii Medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim

29 I 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Kamila Budrowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Cenzura instytucjonalna wobec środowiska naukowego w Polsce w latach 1944-1990

5 II 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Lech Witkowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)

Florian Znaniecki w krytycznej perspektywie epistemologicznej dla historii nauki

18 III 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Anna Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński)

Towarzystwa teatrologiczne na świecie

25 III 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Danuta Ciesielska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Organizacja matematycznych seminariów i biblioteki w Getyndze (1886-1933) a kwestia polska

27 III 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Marcin Krasnodębski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Chrześcijaństwo, ekologia, technokrytyka (1950–1990): O rozumieniu historii nauki i techniki przez C. F. Weizsäckera, Jacques’a Ellula, o. Ivana Illicha oraz E.F. Schumachera

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

8 IV 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. PAN (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Uniwersytet Jagielloński)

Badania podstawowe versus stosowane niegdyś i dzisiaj – perspektywa geologiczno-geofizyczna

15 IV 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)

Kazimierz Twardowski i jego wizja organizacji polskiego życia filozoficznego

29 IV 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

„Nauka Polska” – prekursorskie forum wymiany myśli naukoznawczej

(wspólne posiedzenie PN IHN PAN i KHN PAU)

13 V 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

prof. dr hab. Ryszard Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński)

Seminaria z zakresu historii, filozofii i logiki medycyny w programie studiów uniwersyteckich w ujęciu Władysława Szumowskiego

20 V 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr Barbara Bienias (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Organizacja wiedzy naukowej w dobie humanistyki cyfrowej

3 VI 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Anna Trojanowska, prof. PAN (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN)

Towarzystwo Farmaceutyczne Warszawskie i Towarzystwo Przyjaciół Wydziałów i Oddziałów Farmaceutycznych przy Uniwersytetach –  działalność edukacyjna i naukowa

10 VI 2024 od g. 16:15 za pośrednictwem platformy ZOOM

dr hab. Gabriela Besler (prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Polskie „skarby” w archiwach niemieckich. O współpracy polskiego środowiska logicznego z akademikami niemieckimi w pierwszej połowie XX wieku

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT