Misja

17.04.2022

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie jest czołową placówką naukową w Polsce, prowadzącą badania naukowe w dziedzinie historii nauki i techniki. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorem wielu ogólnopolskich programów badawczych, organizatorem konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wydawcą cenionych serii wydawniczych i […]

Profil absolwenta

17.04.2022

Podczas czterech lat studiów w Studium Doktoranckim Historii Nauki, Techniki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN w Warszawie słuchacze otrzymają wiedzę na temat współczesnego standardu historiografii nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. Uzyskanie takiego zakresu kompetencji ma umożliwić absolwentom Studium formułowanie nowych problemów badawczych oraz samodzielną pracę naukową. Zajęcia ukazujące […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT